Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
155889870348519980802708290000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
87749689148540078587925698442514387986498788251675798192983750
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257684933912828273770008
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 188080
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 162944
 3. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 149431
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 139737
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 62546
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 57461
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 48883
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 34204
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 31626
 10. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 30108
 11. Informacje
  Wyświetleń: 28097
 12. Deklaracje podatkowe na rok 2022
  Wyświetleń: 27633
 13. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 24102
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 22929
 15. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 20828
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 18144
 17. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 17904
 18. Budżet
  Wyświetleń: 17667
 19. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 17610
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 17234
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 17000
 22. USC
  Wyświetleń: 16878
 23. Petycje
  Wyświetleń: 16817
 24. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 15989
 25. Wójt
  Wyświetleń: 15970
 26. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 15910
 27. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 15802
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15777
 29. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 15741
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 15545
 31. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15209
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15118
 33. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 15061
 34. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 14961
 35. Rok 2011
  Wyświetleń: 14937
 36. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14884
 37. Rok 2012
  Wyświetleń: 14724
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14557
 39. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14547
 40. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 14525
 41. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 14440
 42. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 14394
 43. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 14352
 44. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14268
 45. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 14215
 46. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14142
 47. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 14091
 48. Statut Gminy
  Wyświetleń: 13954
 49. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13916
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13914
 51. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 13629
 52. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 13609
 53. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 13595
 54. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 13397
 55. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13127
 56. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 13071
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13036
 58. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 13023
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 13023
 60. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 13013
 61. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 12662
 62. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 12642
 63. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12605
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12569
 65. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 12490
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12474
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12363
 68. Referendum 2015
  Wyświetleń: 12342
 69. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12276
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12257
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12246
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12218
 73. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 12177
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12146
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11851
 76. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 11706
 77. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 11627
 78. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 11491
 79. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 11229
 80. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 11153
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11048
 82. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 11029
 83. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 11001
 84. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 10864
 85. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 10755
 86. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 10570
 87. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 10483
 88. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 10454
 89. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 10406
 90. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 10380
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10351
 92. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 10346
 93. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 10335
 94. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 10268
 95. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 10191
 96. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 10173
 97. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 10129
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10010
 99. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 9875
 100. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 9835
 101. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9830
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 9759
 103. USC
  Wyświetleń: 9699
 104. Rok 2013
  Wyświetleń: 9663
 105. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 9636
 106. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 9557
 107. Rok 2012
  Wyświetleń: 9494
 108. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 9458
 109. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 9451
 110. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 9450
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 9382
 112. Rok 2012
  Wyświetleń: 9356
 113. Umorzenia
  Wyświetleń: 9325
 114. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 9299
 115. Rok 2013
  Wyświetleń: 9233
 116. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9228
 117. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9199
 118. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 9118
 119. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 9091
 120. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 9053
 121. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 9030
 122. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8988
 123. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8919
 124. Rok 2011
  Wyświetleń: 8893
 125. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8825
 126. Rok 2012
  Wyświetleń: 8806
 127. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 8710
 128. Rok 2011
  Wyświetleń: 8693
 129. Rok 2013
  Wyświetleń: 8685
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8674
 131. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8626
 132. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 8559
 133. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 8533
 134. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 8525
 135. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 8518
 136. Rok 2011
  Wyświetleń: 8503
 137. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 8477
 138. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 8473
 139. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 8468
 140. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 8467
 141. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 8462
 142. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 8415
 143. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8370
 144. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 8340
 145. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 8322
 146. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 8314
 147. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 8314
 148. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8305
 149. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 8294
 150. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 8290
 151. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 8273
 152. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8256
 153. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 8215
 154. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 8210
 155. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 8136
 156. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 8121
 157. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8077
 158. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8027
 159. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 8025
 160. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 8008
 161. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 8001
 162. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7996
 163. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 7984
 164. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 7925
 165. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7909
 166. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 7887
 167. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 7885
 168. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7880
 169. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 7841
 170. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 7817
 171. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 7802
 172. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7777
 173. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7773
 174. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 7773
 175. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 7749
 176. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 7724
 177. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7707
 178. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 7692
 179. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 7680
 180. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7654
 181. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 7640
 182. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 7636
 183. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 7572
 184. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 7561
 185. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 7545
 186. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 7540
 187. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 7526
 188. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 7487
 189. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7450
 190. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7442
 191. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 7431
 192. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7420
 193. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 7380
 194. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 7372
 195. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 7314
 196. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7262
 197. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 7260
 198. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 7250
 199. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7250
 200. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 7250
 201. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 7244
 202. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 7193
 203. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7193
 204. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 7168
 205. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 7166
 206. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7163
 207. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7152
 208. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 7127
 209. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7121
 210. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 7111
 211. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 7108
 212. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 7100
 213. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 7096
 214. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 7093
 215. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 7093
 216. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7079
 217. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 7072
 218. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7069
 219. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 7061
 220. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 7036
 221. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 7019
 222. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7019
 223. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 7015
 224. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 6997
 225. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6989
 226. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6989
 227. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 6961
 228. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 6957
 229. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 6931
 230. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6927
 231. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 6926
 232. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 6897
 233. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 6897
 234. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6896
 235. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 6891
 236. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6889
 237. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6873
 238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6871
 239. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 6863
 240. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 6852
 241. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 6852
 242. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 6851
 243. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 6841
 244. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 6836
 245. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6815
 246. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 6752
 247. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 6731
 248. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6719
 249. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 6716
 250. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 6716
 251. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6707
 252. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 6697
 253. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 6676
 254. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 6673
 255. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 6654
 256. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 6648
 257. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 6643
 258. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6641
 259. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6632
 260. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 6630
 261. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 6613
 262. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6610
 263. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6597
 264. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6597
 265. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 6587
 266. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 6584
 267. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 6574
 268. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6566
 269. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6542
 270. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 6534
 271. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 6533
 272. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6532
 273. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6528
 274. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 6509
 275. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6506
 276. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 6506
 277. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 6499
 278. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 6489
 279. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6468
 280. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 6457
 281. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 6449
 282. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 6441
 283. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 6433
 284. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6433
 285. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 6428
 286. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 6424
 287. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6419
 288. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 6411
 289. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6405
 290. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 6397
 291. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 6379
 292. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6379
 293. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6378
 294. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6375
 295. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6373
 296. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 6366
 297. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 6361
 298. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6361
 299. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6342
 300. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 6325
 301. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6321
 302. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 6300
 303. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 6291
 304. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 6289
 305. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 6280
 306. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6270
 307. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6262
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 6253
 309. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 6237
 310. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6232
 311. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 6221
 312. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6207
 313. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6196
 314. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 6191
 315. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 6190
 316. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 6186
 317. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 6183
 318. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 6172
 319. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 6168
 320. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 6163
 321. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 6157
 322. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6155
 323. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 6153
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6144
 325. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6118
 326. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 6109
 327. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 6092
 328. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 6089
 329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 6079
 330. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6055
 331. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 6032
 332. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5996
 333. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 5996
 334. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 5988
 335. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5975
 336. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 5967
 337. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5965
 338. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 5955
 339. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 5926
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5923
 341. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5922
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5914
 343. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 5909
 344. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 5898
 345. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5886
 346. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5879
 347. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 5867
 348. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5865
 349. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 5860
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 5859
 351. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5854
 352. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 5846
 353. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5839
 354. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5836
 355. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5835
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5834
 357. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 5828
 358. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5818
 359. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5810
 360. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 5810
 361. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 5808
 362. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5787
 363. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5776
 364. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 5767
 365. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5766
 366. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 5744
 367. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 5733
 368. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5731
 369. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 5722
 370. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 5711
 371. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5710
 372. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5710
 373. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 5706
 374. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 5703
 375. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 5702
 376. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 5699
 377. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 5697
 378. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 5695
 379. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5692
 380. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 5673
 381. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5665
 382. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 5635
 383. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 5634
 384. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 5633
 385. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 5629
 386. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5621
 387. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 5617
 388. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 5615
 389. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 5609
 390. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5608
 391. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5604
 392. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5597
 393. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5591
 394. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 5578
 395. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5573
 396. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 5568
 397. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5567
 398. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 5565
 399. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 5559
 400. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 5546
 401. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5539
 402. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5534
 403. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5531
 404. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 5525
 405. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 5520
 406. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5519
 407. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 5512
 408. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 5511
 409. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 5495
 410. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 5490
 411. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 5489
 412. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 5485
 413. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5468
 414. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 5466
 415. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 5462
 416. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 5449
 417. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 5436
 418. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5417
 419. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 5413
 420. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5405
 421. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 5402
 422. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5401
 423. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 5399
 424. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 5397
 425. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5396
 426. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 5395
 427. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 5388
 428. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 5383
 429. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 5375
 430. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 5358
 431. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5353
 432. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5350
 433. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 5338
 434. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 5338
 435. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5329
 436. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 5320
 437. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 5319
 438. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 5314
 439. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5313
 440. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5310
 441. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 5308
 442. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 5307
 443. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5306
 444. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5306
 445. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 5303
 446. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5285
 447. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5282
 448. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5277
 449. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5269
 450. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5266
 451. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5261
 452. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 5257
 453. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 5255
 454. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 5254
 455. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 5248
 456. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 5242
 457. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 5220
 458. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 5216
 459. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 5212
 460. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 5212
 461. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5210
 462. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5197
 463. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5195
 464. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5191
 465. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 5190
 466. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5175
 467. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5174
 468. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5174
 469. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 5169
 470. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5166
 471. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 5163
 472. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 5162
 473. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 5153
 474. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 5150
 475. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5149
 476. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5130
 477. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5122
 478. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5122
 479. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 5115
 480. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 5110
 481. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5101
 482. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5094
 483. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5094
 484. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5086
 485. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 5082
 486. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 5075
 487. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 5062
 488. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5060
 489. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 5052
 490. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5048
 491. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5043
 492. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 5035
 493. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 5030
 494. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 5026
 495. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 5018
 496. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 5006
 497. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 5005
 498. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 5003
 499. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 4998
 500. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 4994
 501. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4960
 502. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 4959
 503. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4935
 504. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4930
 505. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 4914
 506. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 4909
 507. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 4908
 508. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4905
 509. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 4904
 510. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4894
 511. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4894
 512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4893
 513. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4888
 514. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4867
 515. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4865
 516. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 4863
 517. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 4839
 518. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 4838
 519. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 4822
 520. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4797
 521. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4791
 522. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 4790
 523. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 4790
 524. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 4779
 525. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 4762
 526. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 4758
 527. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4744
 528. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 4738
 529. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 4733
 530. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4730
 531. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 4730
 532. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4730
 533. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4728
 534. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4723
 535. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 4723
 536. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4720
 537. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 4718
 538. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 4704
 539. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 4704
 540. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4681
 541. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 4679
 542. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4676
 543. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4658
 544. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4657
 545. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 4635
 546. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 4611
 547. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 4597
 548. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4596
 549. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4583
 550. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 4579
 551. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 4575
 552. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4573
 553. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 4565
 554. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4561
 555. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4543
 556. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 4533
 557. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4507
 558. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4496
 559. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 4484
 560. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4472
 561. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4459
 562. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4454
 563. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 4452
 564. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 4429
 565. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4421
 566. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4410
 567. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 4409
 568. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4357
 569. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4356
 570. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 4342
 571. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 4339
 572. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4326
 573. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 4308
 574. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 4286
 575. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4282
 576. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4258
 577. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 4256
 578. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4225
 579. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4216
 580. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 4195
 581. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4194
 582. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4179
 583. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 4165
 584. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4161
 585. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4160
 586. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4152
 587. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 4151
 588. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 4138
 589. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4124
 590. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4117
 591. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 4115
 592. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 4109
 593. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4099
 594. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 4090
 595. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4090
 596. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 4038
 597. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4009
 598. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 4008
 599. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3971
 600. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 3952
 601. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3885
 602. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3884
 603. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3862
 604. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3764
 605. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3762
 606. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 3743
 607. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3742
 608. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 3717
 609. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3708
 610. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3707
 611. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 3699
 612. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 3677
 613. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3658
 614. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3655
 615. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 3639
 616. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 3639
 617. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3622
 618. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3606
 619. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3601
 620. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3592
 621. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3578
 622. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3576
 623. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3557
 624. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3552
 625. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 3548
 626. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 3526
 627. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 3521
 628. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 3521
 629. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 3510
 630. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3504
 631. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3499
 632. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3489
 633. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 3482
 634. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3479
 635. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3475
 636. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3437
 637. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3431
 638. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 3427
 639. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3427
 640. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 3423
 641. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 3406
 642. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3400
 643. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 3399
 644. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 3394
 645. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3392
 646. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3389
 647. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3389
 648. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3380
 649. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3362
 650. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3355
 651. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3351
 652. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 3341
 653. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 3322
 654. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3321
 655. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3320
 656. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 3306
 657. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3304
 658. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3243
 659. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3240
 660. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 3233
 661. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3221
 662. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3217
 663. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3190
 664. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 3169
 665. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 3168
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 3167
 667. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3106
 668. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 3100
 669. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3095
 670. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3094
 671. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 3093
 672. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 3076
 673. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2989
 674. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2979
 675. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2956
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2948
 677. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 2941
 678. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2901
 679. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2895
 680. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 2891
 681. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 2888
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2883
 683. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2857
 684. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 2851
 685. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 2846
 686. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 2826
 687. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2825
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2822
 689. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 2804
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2793
 691. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 2790
 692. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 2789
 693. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2781
 694. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2778
 695. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2770
 696. Spis rolny
  Wyświetleń: 2767
 697. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2765
 698. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 2761
 699. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2747
 700. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2744
 701. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 2734
 702. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 2723
 703. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 2710
 704. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 2700
 705. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 2693
 706. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2690
 707. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 2689
 708. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2678
 709. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2677
 710. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2660
 711. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2651
 712. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 2638
 713. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 2634
 714. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 2629
 715. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2605
 716. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2598
 717. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 2597
 718. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2586
 719. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2585
 720. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2582
 721. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 2578
 722. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 2577
 723. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 2577
 724. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 2557
 725. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2543
 726. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2531
 727. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 2513
 728. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 2506
 729. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 2472
 730. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 2465
 731. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2465
 732. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2453
 733. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 2451
 734. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2450
 735. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 2447
 736. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2444
 737. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2434
 738. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 2429
 739. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2428
 740. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2423
 741. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2419
 742. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2411
 743. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 2404
 744. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2400
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2393
 746. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2377
 747. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2369
 748. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 2369
 749. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2368
 750. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 2360
 751. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2355
 752. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 2348
 753. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 2315
 754. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2303
 755. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 2295
 756. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 2277
 757. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2270
 758. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2264
 759. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2251
 760. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2226
 761. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 2224
 762. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2218
 763. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 2177
 764. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 2175
 765. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2129
 766. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 2092
 767. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 2081
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 2067
 769. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 2055
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 2050
 771. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2041
 772. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2023
 773. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2017
 774. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 1996
 775. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1991
 776. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1977
 777. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 1956
 778. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 1954
 779. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1918
 780. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1917
 781. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1914
 782. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 1893
 783. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 1892
 784. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1878
 785. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1875
 786. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1838
 787. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1833
 788. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 1828
 789. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1826
 790. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 1815
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 1813
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1802
 793. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 1801
 794. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1792
 795. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1778
 796. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1772
 797. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 1760
 798. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1755
 799. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1747
 800. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1735
 801. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1729
 802. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 1711
 803. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1696
 804. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1694
 805. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 1648
 806. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 1635
 807. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1627
 808. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 1626
 809. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchmości
  Wyświetleń: 1624
 810. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1623
 811. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 1607
 812. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 1601
 813. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 1598
 814. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1590
 815. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1588
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 1570
 817. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1561
 818. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1554
 819. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1538
 820. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 1531
 821. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wlk. 85/3
  Wyświetleń: 1527
 822. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1522
 823. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1513
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1506
 825. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 1489
 826. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1472
 827. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1470
 828. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1457
 829. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 1407
 830. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1402
 831. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 1401
 832. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.
  Wyświetleń: 1400
 833. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1394
 834. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 1393
 835. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1381
 836. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 1374
 837. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 1369
 838. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1359
 839. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 1358
 840. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 1357
 841. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1333
 842. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1332
 843. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1326
 844. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1326
 845. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 1323
 846. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 1294
 847. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 1278
 848. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1274
 849. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 1264
 850. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 1255
 851. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1232
 852. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 1226
 853. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Kamiennik210/19
  Wyświetleń: 1225
 854. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 1223
 855. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 83/5
  Wyświetleń: 1217
 856. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 1205
 857. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1199
 858. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1186
 859. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1185
 860. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 1174
 861. Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1174
 862. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1165
 863. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 1156
 864. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 1150
 865. Zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1149
 866. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1145
 867. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 1144
 868. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1143
 869. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1139
 870. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 1133
 871. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 1132
 872. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1127
 873. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 1127
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 1121
 875. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1116
 876. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 1096
 877. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1092
 878. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 1092
 879. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1091
 880. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1090
 881. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 1087
 882. Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1081
 883. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1077
 884. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 1075
 885. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 1073
 886. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/3
  Wyświetleń: 1061
 887. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1060
 888. Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1059
 889. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1051
 890. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2
  Wyświetleń: 1050
 891. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1049
 892. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1046
 893. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1045
 894. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchmości - Karłowice Małe 48/2
  Wyświetleń: 1034
 895. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 1033
 896. Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1025
 897. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1019
 898. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 1018
 899. Wyciąg z ogłoszenia o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Lipniki 550/4
  Wyświetleń: 1018
 900. Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1017
 901. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/3
  Wyświetleń: 1017
 902. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 1013
 903. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1012
 904. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 1002
 905. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 1000
 906. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 994
 907. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 992
 908. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 988
 909. Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 984
 910. Protokoły Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 982
 911. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 976
 912. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 966
 913. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 965
 914. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 962
 915. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 952
 916. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok
  Wyświetleń: 948
 917. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 947
 918. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 946
 919. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 939
 920. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 926
 921. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 925
 922. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 924
 923. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku - edycja II
  Wyświetleń: 921
 924. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu zażalenia - Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 919
 925. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 912
 926. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 912
 927. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 908
 928. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2021
  Wyświetleń: 904
 929. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 900
 930. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 888
 931. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 886
 932. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 882
 933. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 862
 934. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. finansowych
  Wyświetleń: 856
 935. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 850
 936. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 846
 937. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 844
 938. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 840
 939. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 832
 940. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 826
 941. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 818
 942. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 800
 943. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 793
 944. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 792
 945. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracujnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 788
 946. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 786
 947. Informacja dotycząca Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
  Wyświetleń: 780
 948. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 777
 949. Debata nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 761
 950. Petycja: Proszę nie odkładać na później debaty na temat "szczepionki"
  Wyświetleń: 761
 951. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 758
 952. Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 747
 953. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2020
  Wyświetleń: 740
 954. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 734
 955. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 728
 956. Zaproszenie do złozenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 1 075 000,00 zł
  Wyświetleń: 727
 957. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 698
 958. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 694
 959. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 690
 960. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 684
 961. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu - Wielemowice 60/3
  Wyświetleń: 675
 962. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2021
  Wyświetleń: 672
 963. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o wydaniu postanowienia - Budowa farmy fotowoltaicznej Kamiennik I
  Wyświetleń: 663
 964. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Wilemowice 60/3
  Wyświetleń: 661
 965. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 657
 966. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- kredyt do wysokości 280 000,00 zł.
  Wyświetleń: 653
 967. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 636
 968. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia sprawie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych
  Wyświetleń: 622
 969. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 607
 970. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
  Wyświetleń: 601
 971. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Wyświetleń: 598
 972. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 594
 973. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o uzyskaniu opinii organów współdziałających oraz o uzyskaniu dodatkowego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 588
 974. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 583
 975. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25
  Wyświetleń: 577
 976. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 574
 977. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 555
 978. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.04 2021 r. postanowienia znak: OŚ.6220.1.2021.MŁ stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I”
  Wyświetleń: 550
 979. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3
  Wyświetleń: 547
 980. Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 547
 981. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 528
 982. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 500
 983. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 498
 984. Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 494
 985. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 493
 986. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta o przystąpieniu do mpzp Kamiennik
  Wyświetleń: 472
 987. Zapytanie ofertowe - Świadczenie uslug scjronienia dla osób bezdomnych
  Wyświetleń: 437
 988. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 434
 989. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Wyświetleń: 432
 990. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 428
 991. Ogłoszenie Wojta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Szklary, Goworowice, Wilemowice
  Wyświetleń: 400
 992. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 396
 993. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 391
 994. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.
  Wyświetleń: 387
 995. Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 384
 996. Spotkanie informacyjne Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 384
 997. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice
  Wyświetleń: 350
 998. Gmina Kamiennik w programie Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 345
 999. Budżet na rok 2022
  Wyświetleń: 343
 1000. Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 338
 1001. Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków
  Wyświetleń: 327
 1002. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 302
 1003. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 297
 1004. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”
  Wyświetleń: 293
 1005. Obwieszczenie Wojta - Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 289
 1006. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku.pdf
  Wyświetleń: 278
 1007. Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 264
 1008. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 262
 1009. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 2 „Łoś” w Nysie
  Wyświetleń: 258
 1010. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 258
 1011. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 257
 1012. Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie
  Wyświetleń: 251
 1013. Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 246
 1014. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.
  Wyświetleń: 241
 1015. Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowyc
  Wyświetleń: 241
 1016. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 237
 1017. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2022
  Wyświetleń: 237
 1018. Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Wyświetleń: 228
 1019. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 197
 1020. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 196
 1021. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 192
 1022. Kontrole w roku 2021
  Wyświetleń: 184
 1023. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 179
 1024. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Wyświetleń: 174
 1025. Kontrole w roku 2020
  Wyświetleń: 164
 1026. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 160
 1027. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 154
 1028. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice” .
  Wyświetleń: 147
 1029. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływaniu na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 140
 1030. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Wyświetleń: 133
 1031. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Wyświetleń: 127
 1032. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w postępowaniu “Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 118
 1033. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 115
 1034. Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 114
 1035. Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
  Wyświetleń: 113
 1036. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 99
 1037. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary
  Wyświetleń: 89
 1038. Drugie spotkanie informacyjne Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy
  Wyświetleń: 84
 1039. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 83
 1040. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 70
 1041. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022
  Wyświetleń: 70
 1042. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 68
 1043. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 60
 1044. Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 58
 1045. Oświadczenia majątkowe za rok 2021
  Wyświetleń: 54
 1046. Zawiadomienie o uzyskanych opiniach oraz zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 54
 1047. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kamiennik pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
  Wyświetleń: 54
 1048. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Wyświetleń: 50
 1049. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021
  Wyświetleń: 49
 1050. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
  Wyświetleń: 49
 1051. Informacja kwartalna Wójta Gminy Kamiennik za I kwartał 2022 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Wyświetleń: 48
 1052. Petycja w sprawie przygotowania projektu Uchwały w sprawie diet dla czlonka Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 37
 1053. Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Ziębic stwierdzającej brak potrzeby ooś dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 86/1, 96/1 i 663 obręb Starczówek, gmina Ziębice”
  Wyświetleń: 21
 1054. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wniesieniu odwołania od decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Wyświetleń: 21
 1055. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Wyświetleń: 19
 1056. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Wyświetleń: 19
 1057. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Wyświetleń: 11
 1058. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Wyświetleń: 10
Wersja XML