Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8774968914853872183400000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257684933912828273770008
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 159506
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 122308
 3. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 119954
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 118965
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 49607
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 44793
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 40267
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 27038
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 25772
 10. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 25601
 11. Deklaracje podatkowe na rok 2021
  Wyświetleń: 24095
 12. Informacje
  Wyświetleń: 19934
 13. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 18802
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 17374
 15. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 16615
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 15455
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 14857
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14774
 19. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 14490
 20. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 14151
 21. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 14119
 22. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 13818
 23. USC
  Wyświetleń: 13577
 24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 13517
 25. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 13485
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 13474
 27. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13447
 28. Budżet
  Wyświetleń: 13403
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13313
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12942
 31. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12937
 32. Petycje
  Wyświetleń: 12818
 33. Wójt
  Wyświetleń: 12799
 34. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 12751
 35. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 12568
 36. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 12527
 37. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 12472
 38. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 12419
 39. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12377
 40. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 12112
 41. Rok 2011
  Wyświetleń: 12063
 42. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 12049
 43. Rok 2012
  Wyświetleń: 12032
 44. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12007
 45. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11942
 46. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11927
 47. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 11917
 48. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11833
 49. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 11819
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11800
 51. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11739
 52. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 11430
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11281
 54. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 11246
 55. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10981
 56. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10971
 57. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 10958
 58. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10869
 59. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 10847
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10766
 61. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10759
 62. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10652
 63. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 10566
 64. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 10493
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10378
 66. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 10339
 67. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10295
 68. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10238
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10214
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10209
 71. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10145
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10052
 73. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 10022
 74. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 10020
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9978
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9963
 77. Referendum 2015
  Wyświetleń: 9928
 78. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 9777
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9724
 80. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 9676
 81. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 9587
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9442
 83. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 9392
 84. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 9344
 85. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9269
 86. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9240
 87. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9211
 88. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 9209
 89. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 9192
 90. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 9064
 91. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 9048
 92. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 9032
 93. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 9023
 94. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8998
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8877
 96. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8869
 97. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8820
 98. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 8709
 99. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 8634
 100. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 8372
 101. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 8358
 102. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 8347
 103. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 8331
 104. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 8264
 105. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8257
 106. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 8231
 107. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8062
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 8044
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 8041
 110. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 8005
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 7988
 112. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7891
 113. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 7865
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 7863
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 7787
 116. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 7692
 117. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7658
 118. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7583
 119. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7580
 120. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 7427
 121. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7338
 122. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 7308
 123. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7290
 124. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 7259
 125. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7227
 126. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 7163
 127. Umorzenia
  Wyświetleń: 7163
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 7136
 129. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 7127
 130. Rok 2013
  Wyświetleń: 7111
 131. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 7105
 132. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 7080
 133. Rok 2012
  Wyświetleń: 7033
 134. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 7028
 135. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6991
 136. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6951
 137. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 6947
 138. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 6930
 139. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 6916
 140. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6896
 141. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6895
 142. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 6894
 143. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 6884
 144. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 6855
 145. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 6832
 146. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 6812
 147. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6792
 148. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6770
 149. Rok 2013
  Wyświetleń: 6769
 150. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6765
 151. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6756
 152. Rok 2012
  Wyświetleń: 6739
 153. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 6737
 154. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6686
 155. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6677
 156. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6660
 157. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 6640
 158. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 6609
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 6603
 160. Rok 2011
  Wyświetleń: 6573
 161. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6541
 162. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6526
 163. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6524
 164. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 6520
 165. USC
  Wyświetleń: 6500
 166. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 6499
 167. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6496
 168. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6479
 169. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6470
 170. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 6453
 171. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6449
 172. Rok 2012
  Wyświetleń: 6399
 173. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 6386
 174. Rok 2013
  Wyświetleń: 6358
 175. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 6328
 176. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6316
 177. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6312
 178. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6305
 179. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6293
 180. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6286
 181. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6286
 182. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 6270
 183. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 6261
 184. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 6259
 185. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 6234
 186. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6231
 187. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 6231
 188. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6215
 189. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 6187
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 6187
 191. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 6173
 192. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 6155
 193. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6140
 194. Dyrekcja
  Wyświetleń: 6138
 195. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 6128
 196. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 6124
 197. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 6117
 198. Rok 2011
  Wyświetleń: 6091
 199. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 6062
 200. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 6055
 201. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6039
 202. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 6037
 203. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 6030
 204. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 6030
 205. Rok 2011
  Wyświetleń: 6026
 206. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5993
 207. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5988
 208. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5951
 209. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5897
 210. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 5896
 211. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5877
 212. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5843
 213. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5839
 214. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 5832
 215. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 5832
 216. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5815
 217. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5806
 218. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 5798
 219. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 5797
 220. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 5790
 221. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5777
 222. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 5772
 223. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5754
 224. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 5746
 225. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5733
 226. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 5729
 227. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5721
 228. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5709
 229. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5706
 230. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 5684
 231. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5682
 232. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5676
 233. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 5672
 234. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5667
 235. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5667
 236. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5659
 237. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 5648
 238. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5646
 239. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5643
 240. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 5641
 241. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5637
 242. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 5599
 243. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 5591
 244. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5576
 245. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 5576
 246. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5571
 247. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5569
 248. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 5565
 249. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5547
 250. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5540
 251. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5534
 252. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 5532
 253. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5516
 254. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 5503
 255. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 5495
 256. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 5490
 257. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5484
 258. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5484
 259. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 5484
 260. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 5481
 261. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 5475
 262. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5474
 263. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5460
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5445
 265. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5437
 266. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 5431
 267. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 5421
 268. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5415
 269. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 5401
 270. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 5396
 271. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 5394
 272. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5393
 273. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5385
 274. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5374
 275. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5363
 276. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 5363
 277. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 5356
 278. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 5348
 279. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 5340
 280. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5328
 281. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 5325
 282. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 5323
 283. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5319
 284. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 5319
 285. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 5293
 286. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 5290
 287. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 5288
 288. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5279
 289. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5247
 290. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 5244
 291. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 5242
 292. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 5234
 293. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5218
 294. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5214
 295. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 5214
 296. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 5197
 297. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5195
 298. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5190
 299. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5186
 300. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 5178
 301. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5177
 302. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 5171
 303. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5165
 304. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5164
 305. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 5157
 306. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 5156
 307. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 5153
 308. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 5150
 309. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5149
 310. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 5144
 311. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 5127
 312. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5123
 313. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 5123
 314. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 5120
 315. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 5119
 316. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5108
 317. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 5081
 318. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5077
 319. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 5066
 320. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5066
 321. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 5065
 322. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 5055
 323. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 5035
 324. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 5033
 325. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 5028
 326. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5025
 327. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 5009
 328. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 5003
 329. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5000
 330. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4995
 331. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4994
 332. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4973
 333. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4972
 334. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4963
 335. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4958
 336. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4957
 337. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 4956
 338. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4954
 339. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4951
 340. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4942
 341. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4937
 342. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4934
 343. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 4934
 344. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4926
 345. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 4921
 346. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 4912
 347. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4908
 348. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4868
 349. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4861
 350. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4854
 351. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 4854
 352. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 4854
 353. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4850
 354. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4848
 355. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4845
 356. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4843
 357. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4835
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4835
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4835
 360. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4827
 361. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4825
 362. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4813
 363. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 4805
 364. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 4803
 365. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 4798
 366. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4796
 367. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4795
 368. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4790
 369. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 4781
 370. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 4779
 371. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 4779
 372. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 4771
 373. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 4771
 374. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4754
 375. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4753
 376. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 4740
 377. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 4740
 378. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4738
 379. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4737
 380. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 4736
 381. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4729
 382. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 4722
 383. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4720
 384. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 4710
 385. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 4693
 386. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 4692
 387. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4690
 388. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4681
 389. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 4681
 390. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4676
 391. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 4675
 392. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4668
 393. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4660
 394. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 4640
 395. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 4626
 396. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4620
 397. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 4613
 398. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4607
 399. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4597
 400. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 4596
 401. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4590
 402. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 4587
 403. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4587
 404. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4568
 405. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 4566
 406. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4561
 407. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4554
 408. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4553
 409. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4550
 410. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4545
 411. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 4538
 412. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4531
 413. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4520
 414. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 4519
 415. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 4515
 416. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 4508
 417. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 4506
 418. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4501
 419. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4493
 420. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4489
 421. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4482
 422. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4469
 423. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4453
 424. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4448
 425. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 4445
 426. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4441
 427. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4440
 428. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 4418
 429. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4401
 430. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 4394
 431. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4390
 432. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 4387
 433. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 4387
 434. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4375
 435. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4365
 436. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 4356
 437. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 4354
 438. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4347
 439. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 4341
 440. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4329
 441. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 4292
 442. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4282
 443. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4281
 444. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 4280
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 4271
 446. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4261
 447. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 4259
 448. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4256
 449. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 4251
 450. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4248
 451. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 4236
 452. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4226
 453. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4222
 454. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4217
 455. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 4211
 456. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4209
 457. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 4202
 458. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 4201
 459. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4179
 460. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 4167
 461. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 4166
 462. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4158
 463. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4157
 464. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 4146
 465. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4132
 466. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4110
 467. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4106
 468. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 4105
 469. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 4094
 470. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4092
 471. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 4090
 472. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4087
 473. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 4075
 474. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4066
 475. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 4065
 476. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4047
 477. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 4024
 478. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 4009
 479. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 4003
 480. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4001
 481. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3998
 482. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3996
 483. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3969
 484. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3963
 485. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3953
 486. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3949
 487. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 3946
 488. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3935
 489. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3922
 490. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3921
 491. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3919
 492. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3915
 493. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3901
 494. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3897
 495. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 3889
 496. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 3877
 497. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3873
 498. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3863
 499. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3851
 500. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3848
 501. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3833
 502. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3831
 503. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 3824
 504. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 3822
 505. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3814
 506. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3810
 507. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3804
 508. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3785
 509. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3779
 510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3776
 511. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3764
 512. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3763
 513. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3752
 514. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3749
 515. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 3748
 516. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 3744
 517. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 3734
 518. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 3733
 519. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3727
 520. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3723
 521. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3719
 522. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3707
 523. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 3703
 524. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3701
 525. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 3699
 526. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3698
 527. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3690
 528. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3658
 529. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3630
 530. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3625
 531. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 3620
 532. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3617
 533. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 3614
 534. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3612
 535. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 3606
 536. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3604
 537. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3603
 538. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3599
 539. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3598
 540. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3583
 541. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3580
 542. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3577
 543. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 3552
 544. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3533
 545. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3501
 546. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 3499
 547. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 3498
 548. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3497
 549. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3472
 550. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3458
 551. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 3458
 552. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 3425
 553. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3405
 554. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3401
 555. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3385
 556. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3374
 557. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3360
 558. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 3335
 559. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3328
 560. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3326
 561. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 3312
 562. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3310
 563. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3303
 564. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3291
 565. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 3291
 566. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3285
 567. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3261
 568. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3252
 569. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3204
 570. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3182
 571. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 3178
 572. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 3169
 573. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3160
 574. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 3139
 575. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3138
 576. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 3116
 577. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3087
 578. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 3080
 579. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3079
 580. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3070
 581. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3043
 582. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 3031
 583. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3013
 584. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 3008
 585. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 3006
 586. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2969
 587. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 2911
 588. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2910
 589. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2856
 590. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2842
 591. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2840
 592. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2822
 593. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2812
 594. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2795
 595. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2790
 596. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 2787
 597. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 2785
 598. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 2761
 599. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2730
 600. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2718
 601. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2716
 602. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2708
 603. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 2682
 604. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2667
 605. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2664
 606. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2663
 607. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 2624
 608. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2623
 609. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 2607
 610. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2532
 611. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2529
 612. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2519
 613. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 2515
 614. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2487
 615. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2473
 616. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2435
 617. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2385
 618. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 2371
 619. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 2363
 620. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2361
 621. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2355
 622. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 2321
 623. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 2305
 624. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2294
 625. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2291
 626. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2275
 627. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 2272
 628. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2264
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2247
 630. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2240
 631. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 2211
 632. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2201
 633. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2179
 634. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 2176
 635. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2159
 636. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2156
 637. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2150
 638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2143
 639. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2140
 640. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2120
 641. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2120
 642. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2110
 643. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 2091
 644. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 2089
 645. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2082
 646. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2064
 647. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2041
 648. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2038
 649. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 2030
 650. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 2016
 651. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2014
 652. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 2005
 653. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 2004
 654. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2003
 655. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2002
 656. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1989
 657. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 1961
 658. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1952
 659. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1935
 660. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1933
 661. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1924
 662. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1917
 663. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1914
 664. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1908
 665. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1897
 666. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 1881
 667. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 1859
 668. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 1855
 669. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1852
 670. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1845
 671. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1842
 672. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1833
 673. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1830
 674. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 1816
 675. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 1815
 676. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 1804
 677. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1776
 678. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1745
 679. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1732
 680. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 1727
 681. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1722
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1710
 683. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1706
 684. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1705
 685. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 1675
 686. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 1674
 687. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1663
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1655
 689. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1655
 690. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1626
 691. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 1624
 692. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1616
 693. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1613
 694. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1611
 695. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1610
 696. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1603
 697. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1599
 698. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1595
 699. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 1594
 700. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1583
 701. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 1570
 702. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 1569
 703. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1562
 704. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1559
 705. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1555
 706. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1554
 707. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1551
 708. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1548
 709. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1533
 710. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 1526
 711. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1522
 712. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1520
 713. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 1514
 714. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1498
 715. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1497
 716. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 1490
 717. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 1489
 718. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1486
 719. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1479
 720. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 1473
 721. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 1467
 722. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1456
 723. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1454
 724. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 1448
 725. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1443
 726. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1442
 727. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 1419
 728. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 1417
 729. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1415
 730. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 1415
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1413
 732. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 1396
 733. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1383
 734. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1383
 735. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1369
 736. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1360
 737. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1353
 738. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 1352
 739. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 1344
 740. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1336
 741. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1335
 742. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 1329
 743. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 1299
 744. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1286
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1279
 746. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1278
 747. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 1278
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1258
 749. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1247
 750. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1247
 751. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1241
 752. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1238
 753. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1229
 754. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1217
 755. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1214
 756. Spis rolny
  Wyświetleń: 1213
 757. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1177
 758. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1147
 759. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1146
 760. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1127
 761. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1121
 762. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1056
 763. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 1054
 764. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1042
 765. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 1041
 766. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1035
 767. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1015
 768. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1005
 769. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 1000
 770. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 972
 771. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 967
 772. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 957
 773. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 948
 774. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 938
 775. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 933
 776. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 924
 777. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 918
 778. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 916
 779. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 911
 780. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 901
 781. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 899
 782. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 867
 783. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 864
 784. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 857
 785. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 856
 786. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 832
 787. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 830
 788. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 823
 789. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 823
 790. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 818
 791. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 814
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 794
 793. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 789
 794. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 775
 795. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 771
 796. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 762
 797. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 741
 798. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 727
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 712
 800. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 712
 801. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 686
 802. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 682
 803. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 674
 804. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 674
 805. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 674
 806. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 663
 807. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 658
 808. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 645
 809. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 642
 810. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 638
 811. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 636
 812. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 634
 813. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 628
 814. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 622
 815. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 622
 816. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 615
 817. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 615
 818. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 613
 819. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 611
 820. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 609
 821. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 607
 822. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 606
 823. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 601
 824. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 582
 825. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 576
 826. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 558
 827. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 546
 828. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 539
 829. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 521
 830. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 521
 831. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 520
 832. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 510
 833. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 507
 834. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 506
 835. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 493
 836. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 475
 837. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 466
 838. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 465
 839. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 455
 840. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 409
 841. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 398
 842. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 396
 843. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 392
 844. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 385
 845. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 385
 846. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 383
 847. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 379
 848. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 364
 849. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 362
 850. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 353
 851. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 350
 852. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 343
 853. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 334
 854. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 334
 855. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 330
 856. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 308
 857. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 294
 858. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej
  Wyświetleń: 294
 859. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 290
 860. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 288
 861. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 283
 862. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 278
 863. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 278
 864. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 220
 865. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.
  Wyświetleń: 216
 866. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Wyświetleń: 216
 867. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 213
 868. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 209
 869. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 208
 870. Uchwały Rady Gminy z roku 2021
  Wyświetleń: 201
 871. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 196
 872. Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  Wyświetleń: 183
 873. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 182
 874. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 168
 875. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 164
 876. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 164
 877. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 163
 878. Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 159
 879. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 159
 880. Badania jakości wody, taryfa
  Wyświetleń: 156
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 155
 882. Petycja - Narodowy program szczepień
  Wyświetleń: 151
 883. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie
  Wyświetleń: 145
 884. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Wielkie 85/3
  Wyświetleń: 141
 885. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - lipniki 94/3
  Wyświetleń: 136
 886. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce
  Wyświetleń: 132
 887. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 129
 888. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/1
  Wyświetleń: 111
 889. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
  Wyświetleń: 106
 890. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiących własność gminy - Lipniki 94/2
  Wyświetleń: 100
 891. Zamównienia publiczne
  Wyświetleń: 97
 892. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 88
 893. Zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000 PLN
  Wyświetleń: 86
 894. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 81
 895. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 79
 896. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kamiennik I"
  Wyświetleń: 66
 897. Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 66
 898. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
  Wyświetleń: 65
 899. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 61
 900. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 59
 901. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2021
  Wyświetleń: 52
 902. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Wyświetleń: 47
Wersja XML