Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8547187645926421055881123608680510144792576849338124100
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 145251
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 112602
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 109675
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 106441
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 44567
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 40715
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 36754
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 24531
 9. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 23937
 10. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 23581
 11. Deklaracje podatkowe na rok 2019
  Wyświetleń: 22840
 12. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 17963
 13. Informacje
  Wyświetleń: 16976
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 15439
 15. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14414
 16. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 14096
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 14041
 18. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 13993
 19. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13889
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 13292
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 13284
 22. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 13063
 23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 12857
 24. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12753
 25. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12726
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 12597
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12446
 28. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12243
 29. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 12115
 30. USC
  Wyświetleń: 12080
 31. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 11967
 32. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 11949
 33. Budżet
  Wyświetleń: 11898
 34. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11853
 35. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 11822
 36. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 11760
 37. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11720
 38. Wójt
  Wyświetleń: 11473
 39. Petycje
  Wyświetleń: 11376
 40. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11334
 41. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 11331
 42. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 11301
 43. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11249
 44. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 11239
 45. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11201
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11145
 47. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11109
 48. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11039
 49. Rok 2011
  Wyświetleń: 10964
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10900
 51. Rok 2012
  Wyświetleń: 10880
 52. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 10650
 53. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10479
 54. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 10380
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10297
 56. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 10242
 57. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10210
 58. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10133
 59. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 10122
 60. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10103
 61. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10079
 62. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10007
 63. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 10004
 64. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 9945
 65. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9861
 66. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 9710
 67. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9704
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9654
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9581
 70. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9569
 71. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9547
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9484
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9362
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9251
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9223
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9219
 77. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 9159
 78. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 9150
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9033
 80. Referendum 2015
  Wyświetleń: 9016
 81. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 9003
 82. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 8954
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8940
 84. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8905
 85. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8879
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 8853
 87. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8851
 88. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 8785
 89. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 8755
 90. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 8693
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8580
 92. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 8533
 93. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8526
 94. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8463
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8439
 96. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 8408
 97. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8385
 98. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 8197
 99. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 8037
 100. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7914
 101. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 7913
 102. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 7883
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 7881
 104. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 7875
 105. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 7787
 106. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 7759
 107. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7731
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7626
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 7561
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 7545
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 7523
 112. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 7509
 113. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7508
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 7415
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 7358
 116. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7255
 117. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7192
 118. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 7095
 119. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 7088
 120. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7027
 121. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 6991
 122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6921
 123. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 6898
 124. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 6898
 125. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 6884
 126. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 6825
 127. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6669
 128. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 6669
 129. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 6652
 130. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6637
 131. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6628
 132. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 6579
 133. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 6568
 134. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 6561
 135. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6556
 136. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6542
 137. Umorzenia
  Wyświetleń: 6531
 138. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 6528
 139. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6495
 140. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 6485
 141. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6466
 142. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6416
 143. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 6368
 144. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6354
 145. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6338
 146. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 6334
 147. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6330
 148. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 6301
 149. Rok 2013
  Wyświetleń: 6283
 150. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 6279
 151. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6278
 152. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6263
 153. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6244
 154. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 6218
 155. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6206
 156. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6189
 157. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 6179
 158. Rok 2012
  Wyświetleń: 6170
 159. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 6128
 160. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6114
 161. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 6090
 162. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6083
 163. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6044
 164. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6027
 165. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6013
 166. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 5995
 167. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 5986
 168. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5975
 169. Rok 2013
  Wyświetleń: 5955
 170. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 5925
 171. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 5922
 172. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5920
 173. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 5912
 174. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 5910
 175. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 5881
 176. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 5869
 177. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5836
 178. Rok 2011
  Wyświetleń: 5833
 179. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5831
 180. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 5812
 181. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5806
 182. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 5794
 183. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5769
 184. Rok 2012
  Wyświetleń: 5768
 185. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 5760
 186. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5759
 187. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5728
 188. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 5725
 189. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 5715
 190. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 5700
 191. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5688
 192. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5687
 193. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5671
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5669
 195. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 5623
 196. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 5619
 197. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5618
 198. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5607
 199. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5584
 200. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 5568
 201. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5523
 202. Rok 2012
  Wyświetleń: 5523
 203. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5507
 204. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5489
 205. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 5473
 206. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 5470
 207. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 5467
 208. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 5451
 209. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5450
 210. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5444
 211. Rok 2013
  Wyświetleń: 5436
 212. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 5425
 213. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5424
 214. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5405
 215. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5389
 216. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5384
 217. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5383
 218. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5381
 219. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5378
 220. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 5378
 221. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5368
 222. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 5354
 223. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5348
 224. Rok 2011
  Wyświetleń: 5347
 225. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5343
 226. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5338
 227. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5336
 228. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 5329
 229. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5328
 230. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5318
 231. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5311
 232. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 5310
 233. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 5310
 234. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5285
 235. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 5282
 236. Rok 2011
  Wyświetleń: 5276
 237. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 5270
 238. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5260
 239. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5259
 240. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5235
 241. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 5234
 242. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 5234
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 5219
 244. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5216
 245. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5177
 246. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 5166
 247. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5165
 248. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5162
 249. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5154
 250. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 5142
 251. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 5133
 252. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5126
 253. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5125
 254. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5123
 255. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5120
 256. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5118
 257. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 5103
 258. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5102
 259. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 5100
 260. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 5095
 261. USC
  Wyświetleń: 5093
 262. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 5087
 263. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 5087
 264. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5084
 265. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5066
 266. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 5053
 267. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5051
 268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5046
 269. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 5039
 270. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5028
 271. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 5015
 272. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 5013
 273. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 5005
 274. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 4997
 275. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4988
 276. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 4987
 277. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 4973
 278. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 4966
 279. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 4950
 280. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 4940
 281. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 4937
 282. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4936
 283. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4935
 284. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 4930
 285. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4928
 286. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 4921
 287. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 4919
 288. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 4914
 289. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 4908
 290. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4907
 291. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 4892
 292. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4892
 293. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 4879
 294. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 4872
 295. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4864
 296. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4864
 297. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 4852
 298. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4844
 299. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4837
 300. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4832
 301. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4830
 302. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 4829
 303. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4815
 304. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4814
 305. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4813
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4812
 307. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4811
 308. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 4797
 309. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 4796
 310. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4785
 311. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4785
 312. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 4783
 313. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 4767
 314. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4761
 315. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4758
 316. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4738
 317. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4733
 318. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4731
 319. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4723
 320. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4721
 321. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4721
 322. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4720
 323. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4712
 324. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4697
 325. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 4692
 326. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4691
 327. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4682
 328. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4681
 329. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 4670
 330. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4655
 331. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4648
 332. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4617
 333. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 4616
 334. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 4612
 335. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4611
 336. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4573
 337. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4572
 338. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4571
 339. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4558
 340. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 4556
 341. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4555
 342. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4552
 343. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 4548
 344. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4546
 345. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4546
 346. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4543
 347. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4536
 348. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 4534
 349. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 4533
 350. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4532
 351. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 4527
 352. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 4525
 353. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 4524
 354. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 4519
 355. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 4519
 356. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 4510
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4508
 358. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 4501
 359. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4500
 360. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4500
 361. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4495
 362. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4494
 363. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4492
 364. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4489
 365. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4487
 366. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4483
 367. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 4482
 368. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4476
 369. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4464
 370. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4461
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 4445
 372. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4443
 373. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 4433
 374. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 4425
 375. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 4423
 376. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 4421
 377. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 4412
 378. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 4407
 379. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 4405
 380. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4402
 381. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4395
 382. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 4379
 383. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4377
 384. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 4374
 385. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4368
 386. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 4364
 387. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4361
 388. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4359
 389. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 4347
 390. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4343
 391. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4330
 392. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4323
 393. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4310
 394. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4307
 395. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 4298
 396. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4296
 397. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 4281
 398. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4280
 399. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4277
 400. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4276
 401. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4273
 402. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 4273
 403. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 4263
 404. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4252
 405. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 4245
 406. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4238
 407. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 4228
 408. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4220
 409. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4218
 410. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 4217
 411. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4213
 412. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 4208
 413. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4207
 414. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 4203
 415. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4198
 416. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4194
 417. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 4187
 418. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4183
 419. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 4183
 420. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4181
 421. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 4153
 422. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 4141
 423. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4140
 424. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 4133
 425. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4128
 426. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4118
 427. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 4113
 428. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 4113
 429. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4111
 430. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4094
 431. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4075
 432. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4073
 433. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4073
 434. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4067
 435. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4062
 436. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 4050
 437. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4048
 438. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 4022
 439. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4004
 440. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 3993
 441. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3993
 442. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3991
 443. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 3977
 444. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 3973
 445. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 3972
 446. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3946
 447. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3920
 448. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 3920
 449. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3920
 450. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3914
 451. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 3912
 452. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 3907
 453. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 3896
 454. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3896
 455. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 3895
 456. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 3879
 457. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3878
 458. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3876
 459. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 3868
 460. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 3864
 461. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 3845
 462. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 3844
 463. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3838
 464. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3796
 465. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 3788
 466. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3782
 467. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 3780
 468. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3771
 469. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3771
 470. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3770
 471. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3762
 472. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3746
 473. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3735
 474. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3721
 475. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3705
 476. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 3701
 477. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3699
 478. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3684
 479. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3684
 480. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 3684
 481. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3673
 482. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3670
 483. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3658
 484. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 3646
 485. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3640
 486. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3635
 487. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3627
 488. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3613
 489. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3602
 490. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3598
 491. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3598
 492. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3597
 493. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3588
 494. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3568
 495. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3561
 496. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3560
 497. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 3552
 498. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 3546
 499. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3536
 500. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3520
 501. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3519
 502. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3505
 503. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3479
 504. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3468
 505. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3456
 506. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 3448
 507. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 3433
 508. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3405
 509. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3398
 510. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3388
 511. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3380
 512. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3369
 513. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 3349
 514. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3347
 515. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3347
 516. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 3339
 517. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 3337
 518. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3334
 519. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3332
 520. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3326
 521. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3324
 522. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 3289
 523. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3287
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3283
 525. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3281
 526. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 3277
 527. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 3260
 528. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3257
 529. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3255
 530. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 3248
 531. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3239
 532. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3236
 533. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3232
 534. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 3204
 535. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3203
 536. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 3197
 537. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3187
 538. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3176
 539. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3173
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3139
 541. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3128
 542. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3115
 543. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 3111
 544. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3092
 545. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3080
 546. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3073
 547. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 3070
 548. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3056
 549. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 3055
 550. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3055
 551. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3053
 552. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 3039
 553. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3019
 554. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2969
 555. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 2963
 556. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 2953
 557. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 2944
 558. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 2935
 559. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2919
 560. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2873
 561. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 2855
 562. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2855
 563. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2842
 564. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2840
 565. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 2832
 566. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2816
 567. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2815
 568. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2811
 569. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 2787
 570. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2783
 571. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2781
 572. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2778
 573. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2768
 574. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2767
 575. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2759
 576. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2757
 577. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2746
 578. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2744
 579. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 2723
 580. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2696
 581. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 2692
 582. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2690
 583. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2680
 584. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2603
 585. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2597
 586. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 2566
 587. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 2566
 588. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2565
 589. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2483
 590. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2474
 591. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2467
 592. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 2453
 593. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2428
 594. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2428
 595. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 2409
 596. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2395
 597. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2393
 598. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2383
 599. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2383
 600. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2379
 601. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2373
 602. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 2353
 603. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2333
 604. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2312
 605. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2281
 606. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 2276
 607. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 2271
 608. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2265
 609. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 2262
 610. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2258
 611. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 2249
 612. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 2237
 613. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2189
 614. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2114
 615. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2064
 616. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2054
 617. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 2044
 618. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 2027
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 1972
 620. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 1955
 621. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1954
 622. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1953
 623. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1927
 624. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1923
 625. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 1916
 626. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1898
 627. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1847
 628. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1846
 629. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1815
 630. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1793
 631. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1793
 632. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 1765
 633. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 1754
 634. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1748
 635. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1737
 636. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1719
 637. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1706
 638. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1699
 639. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1697
 640. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1689
 641. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1686
 642. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1685
 643. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1683
 644. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1677
 645. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 1649
 646. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1635
 647. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1607
 648. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1597
 649. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1594
 650. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1592
 651. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1591
 652. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1583
 653. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1576
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1573
 655. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1559
 656. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1558
 657. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1534
 658. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1531
 659. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1525
 660. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1518
 661. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1514
 662. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 1511
 663. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1502
 664. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 1495
 665. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 1493
 666. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1492
 667. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1476
 668. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1476
 669. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1458
 670. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1442
 671. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1436
 672. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1435
 673. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1425
 674. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1425
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1420
 676. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1403
 677. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1402
 678. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 1399
 679. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1385
 680. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 1377
 681. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1377
 682. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 1370
 683. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 1356
 684. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1355
 685. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1354
 686. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1354
 687. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 1312
 688. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 1309
 689. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1290
 690. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 1286
 691. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1285
 692. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 1280
 693. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1279
 694. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1276
 695. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 1269
 696. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1257
 697. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1256
 698. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 1252
 699. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1244
 700. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1220
 701. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1219
 702. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1218
 703. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1215
 704. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1212
 705. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1205
 706. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 1196
 707. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1196
 708. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1174
 709. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1174
 710. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1170
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1159
 712. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 1159
 713. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1154
 714. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1121
 715. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1117
 716. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 1115
 717. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1113
 718. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 1112
 719. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1103
 720. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 1098
 721. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 1082
 722. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1082
 723. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 1078
 724. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1073
 725. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 1072
 726. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 1072
 727. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 1072
 728. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1071
 729. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 1070
 730. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 1061
 731. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1052
 732. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1051
 733. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1049
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1046
 735. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 1032
 736. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1029
 737. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 1022
 738. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1021
 739. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 1009
 740. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1002
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1001
 742. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 998
 743. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 985
 744. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 966
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 960
 746. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 953
 747. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 938
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 906
 749. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 901
 750. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 896
 751. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 893
 752. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 878
 753. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 857
 754. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 828
 755. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 825
 756. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 791
 757. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 770
 758. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 712
 759. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 709
 760. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 696
 761. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 684
 762. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 672
 763. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 663
 764. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 658
 765. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 653
 766. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 651
 767. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 651
 768. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 636
 769. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 630
 770. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 628
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 608
 772. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 607
 773. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 553
 774. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 550
 775. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 542
 776. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 535
 777. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 502
 778. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 499
 779. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 495
 780. Spis rolny
  Wyświetleń: 491
 781. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 485
 782. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 483
 783. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 470
 784. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 465
 785. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 463
 786. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 451
 787. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 449
 788. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 443
 789. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 442
 790. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 433
 791. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 432
 792. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 431
 793. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 428
 794. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 427
 795. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 413
 796. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 393
 797. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 379
 798. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 369
 799. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 362
 800. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 349
 801. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 343
 802. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 335
 803. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 332
 804. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 331
 805. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 327
 806. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 326
 807. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 316
 808. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 302
 809. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 294
 810. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 292
 811. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 290
 812. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 288
 813. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 277
 814. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 275
 815. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 275
 816. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 269
 817. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 269
 818. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 268
 819. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 267
 820. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 258
 821. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 251
 822. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 246
 823. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 245
 824. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 241
 825. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 239
 826. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 233
 827. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 229
 828. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 228
 829. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 222
 830. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 221
 831. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 215
 832. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 211
 833. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 187
 834. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 184
 835. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 179
 836. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 176
 837. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 166
 838. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 163
 839. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 151
 840. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 148
 841. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 146
 842. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 145
 843. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 114
 844. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 101
 845. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 89
 846. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 87
 847. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 86
 848. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 73
 849. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 65
 850. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 33
 851. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 20
Wersja XML