Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4757700000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
854718764592642105588112360868051014479257684933912828273770008
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9642065817820536594691952100018808388194268546703797437474709
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7464455794712017080374559747276945064734606898496687526104494
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428442308343648513354375355566531694019846279648546619669827
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
297382985530689340503683326831274433237231324430232656740678
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
153261204014995179732333015302183492373724023212882558927748
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93901192211128151591578513278147571664614111155781896317942
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000005414513990793875387178
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 152426
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 116054
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 115741
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 112735
 5. Praca w urzędzie
  Wyświetleń: 47066
 6. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 42826
 7. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 38578
 8. Sprawozdawczość
  Wyświetleń: 25745
 9. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 24676
 10. Protokoły Komisji
  Wyświetleń: 24658
 11. Deklaracje podatkowe na rok 2021
  Wyświetleń: 23457
 12. Informacje
  Wyświetleń: 18494
 13. Informacja o stanie mienia gminy
  Wyświetleń: 18345
 14. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  Wyświetleń: 16400
 15. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 15307
 16. Wykaz sołtysów z gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 14934
 17. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 14412
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14339
 19. Wybory prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 14249
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 13755
 21. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 13680
 22. Informacje o Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 13430
 23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
  Wyświetleń: 13178
 24. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13088
 25. Skład Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 13072
 26. Inne druki i wnioski
  Wyświetleń: 13020
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12870
 28. USC
  Wyświetleń: 12845
 29. Budżet
  Wyświetleń: 12642
 30. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12580
 31. Informacja o stanie przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 12425
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12419
 33. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 12265
 34. Wykaz rejestrów i ewidencji
  Wyświetleń: 12242
 35. Wójt
  Wyświetleń: 12172
 36. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 12118
 37. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 12092
 38. Petycje
  Wyświetleń: 12069
 39. Komisje Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 12039
 40. Farma wiatrowa
  Wyświetleń: 11732
 41. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 11662
 42. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11646
 43. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 11602
 44. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11550
 45. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 11505
 46. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 11486
 47. Rok 2011
  Wyświetleń: 11466
 48. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11466
 49. Rok 2012
  Wyświetleń: 11462
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11404
 51. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11279
 52. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 10958
 53. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 10951
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10813
 55. Obowiązki właścicieli posesji dotyczące odśnieżania
  Wyświetleń: 10649
 56. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10615
 57. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10555
 58. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 10528
 59. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10481
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 10442
 61. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10342
 62. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 10320
 63. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe
  Wyświetleń: 10269
 64. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10255
 65. Wybory parlamenterne 2011
  Wyświetleń: 10133
 66. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 10010
 67. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9879
 68. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9873
 69. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9860
 70. Ogłoszenie o przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Zurzycach
  Wyświetleń: 9860
 71. Protokół z konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 9858
 72. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9824
 73. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9748
 74. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9640
 75. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9617
 76. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9557
 77. Referendum 2015
  Wyświetleń: 9483
 78. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 9456
 79. Statut sołectwa
  Wyświetleń: 9380
 80. Ogłoszenie Wójta o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi Kamiennik
  Wyświetleń: 9377
 81. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 9295
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9193
 83. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 9179
 84. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 9143
 85. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9098
 86. Nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9057
 87. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 9014
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 9005
 89. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 8951
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018
  Wyświetleń: 8898
 91. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 8827
 92. Budżet na rok 2015
  Wyświetleń: 8785
 93. Informacja o wynikach IV publicznego przetargu - sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 8748
 94. Świetlice wiejskie
  Wyświetleń: 8722
 95. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 8673
 96. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8651
 97. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8597
 98. IV publiczny przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Lipniki, działka nr 538/8)
  Wyświetleń: 8479
 99. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 8331
 100. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 8130
 101. Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8123
 102. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 8119
 103. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer
  Wyświetleń: 8115
 104. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 8100
 105. Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa
  Wyświetleń: 8069
 106. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 8031
 107. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7892
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 7857
 109. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 7797
 110. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 7796
 111. Uchwały Rady Gminy z roku 2014
  Wyświetleń: 7763
 112. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7706
 113. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024
  Wyświetleń: 7698
 114. Kontrola RIO - Kontrola problemowa w zakresie funduszu sołeckiego za lata 2009 - 2012
  Wyświetleń: 7639
 115. Zarządzenia Wójta z roku 2015
  Wyświetleń: 7558
 116. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 7419
 117. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 7384
 118. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7356
 119. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7354
 120. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 7266
 121. Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary oraz wykonanie remontu u. Wiejskiej w Kamienniku
  Wyświetleń: 7159
 122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 7133
 123. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 7113
 124. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2017
  Wyświetleń: 7084
 125. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 7051
 126. Oświadczenia majątkowe za rok 2003
  Wyświetleń: 7000
 127. Unieważnienie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 6908
 128. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 6898
 129. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2014
  Wyświetleń: 6895
 130. Informacja o wyniku III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 538/8 w Lipnikach
  Wyświetleń: 6880
 131. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 6803
 132. Umorzenia
  Wyświetleń: 6775
 133. Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 6769
 134. Przetarg - Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe - Etap I
  Wyświetleń: 6748
 135. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6745
 136. Petycja w sprawie przywrócenia obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku do pełnej użyteczności mieszkańców
  Wyświetleń: 6736
 137. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6729
 138. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
  Wyświetleń: 6710
 139. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 6706
 140. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6703
 141. Wchwały i informacje PKW - druki zgłoszeń i oświadczeń
  Wyświetleń: 6684
 142. Budżet na rok 2018
  Wyświetleń: 6647
 143. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6615
 144. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6599
 145. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 6592
 146. Rok 2013
  Wyświetleń: 6582
 147. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 6562
 148. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6551
 149. Rok 2012
  Wyświetleń: 6508
 150. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 6502
 151. Informacje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6498
 152. Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2
  Wyświetleń: 6495
 153. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6474
 154. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 6464
 155. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 6438
 156. Przetarg - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 6392
 157. Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538.8
  Wyświetleń: 6388
 158. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 6384
 159. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu gminy
  Wyświetleń: 6338
 160. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2013 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6307
 161. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6294
 162. Zarządzenia Wójta z roku 2014
  Wyświetleń: 6283
 163. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 6281
 164. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2015
  Wyświetleń: 6262
 165. Rok 2013
  Wyświetleń: 6256
 166. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 6224
 167. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 6185
 168. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 6157
 169. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 6146
 170. Uchwały Rady Gminy z roku 2015
  Wyświetleń: 6142
 171. Rok 2012
  Wyświetleń: 6138
 172. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 6128
 173. Rok 2011
  Wyświetleń: 6127
 174. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 6114
 175. Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6110
 176. Sprawozdania finansowe za rok 2013
  Wyświetleń: 6103
 177. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6098
 178. Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 6096
 179. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu - Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 6094
 180. Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6065
 181. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2010/2011
  Wyświetleń: 6058
 182. Budżet na rok 2013
  Wyświetleń: 6035
 183. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012
  Wyświetleń: 6026
 184. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2015
  Wyświetleń: 5968
 185. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5962
 186. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5960
 187. Budżet na rok 2014
  Wyświetleń: 5953
 188. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018
  Wyświetleń: 5950
 189. Budżet na rok 2012
  Wyświetleń: 5948
 190. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5934
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 5928
 192. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. obsługi rady i rolnictwa
  Wyświetleń: 5916
 193. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu
  Wyświetleń: 5894
 194. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5887
 195. Rok 2012
  Wyświetleń: 5861
 196. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko zastępcy kierownika USC
  Wyświetleń: 5850
 197. Rok 2013
  Wyświetleń: 5837
 198. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5806
 199. USC
  Wyświetleń: 5806
 200. Sprawozdania opisowe - 2013 rok
  Wyświetleń: 5804
 201. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5786
 202. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 5784
 203. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 5776
 204. Głosowania imienne radnych
  Wyświetleń: 5764
 205. Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 5739
 206. Dyrekcja
  Wyświetleń: 5735
 207. Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5735
 208. Regulamin utrzymania czystości w gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 5704
 209. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5693
 210. Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24
  Wyświetleń: 5659
 211. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016
  Wyświetleń: 5657
 212. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5641
 213. Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5633
 214. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 5619
 215. Sprawozdania finansowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5617
 216. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 5599
 217. Budżet na rok 2011
  Wyświetleń: 5593
 218. Zarządzenie wójta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5589
 219. Oświadczenia majątkowe za rok 2004
  Wyświetleń: 5583
 220. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2018
  Wyświetleń: 5579
 221. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5574
 222. Rok 2011
  Wyświetleń: 5569
 223. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 5564
 224. Sprawozdania opisowe za rok 2014
  Wyświetleń: 5564
 225. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach
  Wyświetleń: 5548
 226. Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5538
 227. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5537
 228. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny
  Wyświetleń: 5533
 229. Rok 2011
  Wyświetleń: 5526
 230. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 5523
 231. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5522
 232. Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5491
 233. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - poprawność realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5482
 234. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 5479
 235. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 5479
 236. Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5457
 237. Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał
  Wyświetleń: 5454
 238. Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 5448
 239. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5442
 240. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5437
 241. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2006/2007
  Wyświetleń: 5427
 242. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 5412
 243. Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych
  Wyświetleń: 5400
 244. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 5393
 245. Uchwały Rady Gminy z roku 2016
  Wyświetleń: 5383
 246. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 5366
 247. Zarządzenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5362
 248. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 5361
 249. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5361
 250. Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5357
 251. Podstawowa kwota dotacji oświatowej
  Wyświetleń: 5353
 252. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 5352
 253. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5334
 254. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 5332
 255. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 5328
 256. Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5318
 257. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5314
 258. Kontrola problemowa archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5314
 259. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 5310
 260. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko podinspektora ds. oświaty
  Wyświetleń: 5302
 261. Sprawozdania finansowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5292
 262. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2012
  Wyświetleń: 5287
 263. Umorzenia za 2011 rok
  Wyświetleń: 5271
 264. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Budynek mieszkalny w Szklarach
  Wyświetleń: 5265
 265. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 5263
 266. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5257
 267. Uchwały Rady Gminy z roku 2018
  Wyświetleń: 5243
 268. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012
  Wyświetleń: 5228
 269. Zasady przyznawania świadczeń
  Wyświetleń: 5225
 270. II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5222
 271. Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 5204
 272. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2014 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5204
 273. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary (ze zmianami)
  Wyświetleń: 5204
 274. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum
  Wyświetleń: 5183
 275. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi dojazdowej w Szklarach
  Wyświetleń: 5182
 276. Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 5181
 277. Protokoły z sesji Rady Gminy - lata poprzednie
  Wyświetleń: 5157
 278. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2015
  Wyświetleń: 5156
 279. Zarządzenia Wójta z roku 2016
  Wyświetleń: 5152
 280. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej zbierania odpadów pochodzenia roślinnego i produkcji biomasy ze zbieranych odpadów
  Wyświetleń: 5141
 281. Kontrola archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5129
 282. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 5126
 283. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 5116
 284. Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5103
 285. Uchwały, opinie RIO
  Wyświetleń: 5099
 286. Komunikat Komisarza Wyborczego
  Wyświetleń: 5095
 287. Zarządzenie wojewody opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 5092
 288. Uchwały Rady Gminy z roku 2017
  Wyświetleń: 5080
 289. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont GOK w Kamienniku
  Wyświetleń: 5079
 290. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5073
 291. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5061
 292. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 5060
 293. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5054
 294. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 5042
 295. Gminna Komisja Wyborcza w Kamienniku
  Wyświetleń: 5037
 296. Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 5036
 297. Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 5031
 298. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 5025
 299. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 5021
 300. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5017
 301. Przetarg na zakup nieruchomości
  Wyświetleń: 5013
 302. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko referent ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 5008
 303. Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Wyświetleń: 5004
 304. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4993
 305. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4990
 306. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 4984
 307. Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 4981
 308. Przetarg - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4980
 309. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2005 - 2015
  Wyświetleń: 4980
 310. Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku
  Wyświetleń: 4972
 311. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 4968
 312. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku
  Wyświetleń: 4951
 313. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4945
 314. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4930
 315. Wykaz nierucjomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4929
 316. Zawiadomienie o przebudowie drogi gminnej nr 104501 relacji Szklary - Cieszanowice
  Wyświetleń: 4925
 317. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4909
 318. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa obiektu mostowego w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4899
 319. Obwieszczenie - granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4895
 320. Obwieszczenie o miejscach na bezpłatne ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4891
 321. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4880
 322. Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania
  Wyświetleń: 4861
 323. Decyzja - rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice
  Wyświetleń: 4847
 324. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 4846
 325. Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku
  Wyświetleń: 4844
 326. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 4841
 327. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4840
 328. Obwieszczenie - ogłoszenia wyborcze
  Wyświetleń: 4837
 329. Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 4837
 330. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4834
 331. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 4822
 332. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4817
 333. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 4816
 334. Kontrola NIK - Efekty wdrażania e-administracji
  Wyświetleń: 4814
 335. Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4802
 336. Ogłoszenie - deratyzacja
  Wyświetleń: 4800
 337. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4797
 338. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4791
 339. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy (Kłodobok działka nr ewid. 147/2
  Wyświetleń: 4781
 340. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 4771
 341. Informacje o zarejestrowanych komitetach i zgłoszonych kandydatach
  Wyświetleń: 4763
 342. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Sejm
  Wyświetleń: 4760
 343. Zapytanie ofertowe - Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 4749
 344. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4741
 345. Zmiana danych dotyczących fakturowania dostaw i usług dla Urzędu Gminy w Kamienniku
  Wyświetleń: 4736
 346. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 4731
 347. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 4726
 348. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy
  Wyświetleń: 4710
 349. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4700
 350. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 4697
 351. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4695
 352. Zarządzenia Wójta z roku 2017
  Wyświetleń: 4694
 353. Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach
  Wyświetleń: 4682
 354. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4681
 355. Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2012
  Wyświetleń: 4680
 356. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4676
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik dotyczące informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4675
 358. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4664
 359. Zawiadomienia o sesji rok 2013
  Wyświetleń: 4661
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4660
 361. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4655
 362. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach - Senat
  Wyświetleń: 4654
 363. Oświadczenia majatkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 4653
 364. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4647
 365. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4640
 366. Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów
  Wyświetleń: 4638
 367. Petycja w sprawie podłączenia miejscowości Karłowice Małe, Karłowice Wielkie i Ogonów do ujęcia wodnego w gm. Pakosławice
  Wyświetleń: 4631
 368. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 4626
 369. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4622
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 4611
 371. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla stron - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 4610
 372. Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.
  Wyświetleń: 4608
 373. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4604
 374. Druki i wnioski
  Wyświetleń: 4595
 375. Zawiadomienie o zebraniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4592
 376. Wydzierżawienie nieruchomości
  Wyświetleń: 4565
 377. Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4563
 378. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 4560
 379. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamiennik na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4559
 380. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2008/2009
  Wyświetleń: 4558
 381. Przetarg - Remont placu gminnego w Szklarach
  Wyświetleń: 4557
 382. Komunikat w sprawie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4555
 383. Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4553
 384. Obwieszczenie - decyzja środowiskowa; budowa turbin wiatrowych
  Wyświetleń: 4548
 385. Zawiadomienia o sesji rok 2012
  Wyświetleń: 4544
 386. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4541
 387. Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym
  Wyświetleń: 4533
 388. Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4531
 389. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 4528
 390. II publiczny przetarg ustny nieograniczony - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 4526
 391. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
  Wyświetleń: 4509
 392. Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach
  Wyświetleń: 4499
 393. Budżet na rok 2017
  Wyświetleń: 4497
 394. Rada Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4487
 395. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 4472
 396. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4470
 397. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4460
 398. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4454
 399. Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 4451
 400. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Operat szacunkowy nieruchomości"
  Wyświetleń: 4438
 401. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4430
 402. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 4429
 403. Obwieszczenie o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4426
 404. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 4420
 405. Przetarg na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego -Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach
  Wyświetleń: 4411
 406. Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych
  Wyświetleń: 4406
 407. Postanowienie Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 4400
 408. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 4399
 409. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4393
 410. Język migowy w Urzędzie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4389
 411. Informacja w sprawie wycinki drzew
  Wyświetleń: 4383
 412. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z na ujęcie wody podziemnej w Cieszanowicach dla wodociągu wiejskiego
  Wyświetleń: 4383
 413. Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4381
 414. Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4380
 415. Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy w roku 2014
  Wyświetleń: 4374
 416. Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 4370
 417. Wybory do Europarlamentu
  Wyświetleń: 4368
 418. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4363
 419. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4354
 420. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
  Wyświetleń: 4349
 421. Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4336
 422. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4320
 423. Wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych
  Wyświetleń: 4306
 424. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2015
  Wyświetleń: 4292
 425. Informacja o przebiegu przetargu na działkę nr 122/1 położoną w Kłodoboku
  Wyświetleń: 4286
 426. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4283
 427. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów
  Wyświetleń: 4282
 428. Informacja o wynikach konsultacji - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4255
 429. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 4255
 430. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 4254
 431. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4251
 432. Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny
  Wyświetleń: 4233
 433. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4233
 434. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji dot.przedsięwzięcia pn.: „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, planowanego na działce nr
  Wyświetleń: 4215
 435. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4201
 436. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 4194
 437. Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży opublikowanego w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 22.09.2017 r.
  Wyświetleń: 4193
 438. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Wyświetleń: 4178
 439. Informacja o wynikach konsultacji
  Wyświetleń: 4175
 440. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4171
 441. Sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4152
 442. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 4152
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny
  Wyświetleń: 4140
 444. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 4116
 445. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.
  Wyświetleń: 4106
 446. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 4099
 447. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary
  Wyświetleń: 4099
 448. Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów
  Wyświetleń: 4092
 449. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4091
 450. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4086
 451. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych
  Wyświetleń: 4074
 452. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszanowicach nr 43
  Wyświetleń: 4066
 453. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 4066
 454. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4059
 455. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4058
 456. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2013 roku
  Wyświetleń: 4053
 457. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 4042
 458. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice
  Wyświetleń: 4040
 459. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej
  Wyświetleń: 4032
 460. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4024
 461. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 4018
 462. Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu realizację zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku. – współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (ze zmianami)
  Wyświetleń: 4017
 463. Zapytanie ofertowe - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 4004
 464. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 88.2
  Wyświetleń: 3963
 465. Zapytanie ofertowe - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3957
 466. Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 3944
 467. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie ustalenia terminu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3932
 468. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Orlęta – Cieszanowice
  Wyświetleń: 3932
 469. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3932
 470. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie stacji paliw wykorzystywanej na potrzeby własne spółki”
  Wyświetleń: 3931
 471. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”
  Wyświetleń: 3926
 472. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice
  Wyświetleń: 3908
 473. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3895
 474. Skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3892
 475. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3883
 476. Deratyzacja - akcja jesienna 2016
  Wyświetleń: 3882
 477. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3881
 478. Uchwały RIO - rok 2014
  Wyświetleń: 3874
 479. Przetarg na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 3842
 480. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3837
 481. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3836
 482. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”
  Wyświetleń: 3833
 483. Informacja o zgłoszonych kandydatach na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3829
 484. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017
  Wyświetleń: 3825
 485. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary
  Wyświetleń: 3818
 486. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 3809
 487. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary”
  Wyświetleń: 3807
 488. Zarządzenie w sprawie umieszczania urzędowych obwieszczeń
  Wyświetleń: 3781
 489. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3760
 490. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013
  Wyświetleń: 3756
 491. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko ds. księgowości w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia"
  Wyświetleń: 3755
 492. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3751
 493. Przetarg - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 3744
 494. Zapytanie ofertowe - Operat szacunkowy nieruchomości
  Wyświetleń: 3727
 495. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3726
 496. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2017
  Wyświetleń: 3720
 497. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2019
  Wyświetleń: 3706
 498. Zawiadomienie o wyborze oferty na pokrycie planowanego deficytu, w tym na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku”
  Wyświetleń: 3702
 499. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3693
 500. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
  Wyświetleń: 3684
 501. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
  Wyświetleń: 3683
 502. Petycja w sprawie ponownego uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego stacji Caritas na terenie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3670
 503. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 3668
 504. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3650
 505. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
  Wyświetleń: 3630
 506. Ogłoszenie o deratyzacji
  Wyświetleń: 3614
 507. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3594
 508. Petycja w sprawie cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu dla pani Barbary Jędral oraz zaprzestania konfliktu powstałego na skutek nieprawidłowości w naliczaniu składników czynszu przez GOK Kamiennik
  Wyświetleń: 3582
 509. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3581
 510. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”
  Wyświetleń: 3561
 511. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3561
 512. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3554
 513. Projekt "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Gminie Pakosławice"
  Wyświetleń: 3553
 514. Zatrudnieni na zastepstwo
  Wyświetleń: 3542
 515. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3538
 516. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 01014021 w km 8+809 drogi powiatowej nr 1669 O w m. Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3534
 517. Obwieszczenie Starosty Nyskiego - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa gróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 153 O, Nr 1654 O"
  Wyświetleń: 3531
 518. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3523
 519. Deratyzacja - akcja wiosenna 2017
  Wyświetleń: 3522
 520. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3516
 521. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 3513
 522. Ogłoszenie o wynikach konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 3506
 523. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3500
 524. Wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2014
  Wyświetleń: 3498
 525. Informacja o zgłoszonych kandydatach na stanowisko Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym - edycja 2
  Wyświetleń: 3490
 526. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3482
 527. Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256
  Wyświetleń: 3481
 528. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3474
 529. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3463
 530. Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami”
  Wyświetleń: 3455
 531. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki
  Wyświetleń: 3448
 532. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018
  Wyświetleń: 3433
 533. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 3422
 534. III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w Lipnikach
  Wyświetleń: 3420
 535. Zaproszenie na konsultacje społeczne - Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3416
 536. Zarządzenia Wójta z roku 2018
  Wyświetleń: 3416
 537. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku
  Wyświetleń: 3415
 538. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2019 r.
  Wyświetleń: 3378
 539. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Instalacja przetwarzania odpadów występujących w postaci tworzyw sztucznych w RYDTRANS Karłowice Wielkie"
  Wyświetleń: 3377
 540. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3368
 541. Informacje o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3357
 542. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3357
 543. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 3317
 544. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3303
 545. Zarządzenie Wóta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3288
 546. Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017
  Wyświetleń: 3285
 547. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 3274
 548. Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 3261
 549. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Wyświetleń: 3244
 550. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Ogólnowojewódzkiego o wynikach wyborów do Rady Gminy
  Wyświetleń: 3242
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3224
 552. Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 3223
 553. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 3219
 554. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3189
 555. Szkoła Podstawowa w Kamienniku
  Wyświetleń: 3187
 556. Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3150
 557. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3147
 558. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja jesienna
  Wyświetleń: 3145
 559. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3122
 560. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2018 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 3120
 561. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3076
 562. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2018
  Wyświetleń: 3069
 563. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 3064
 564. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3064
 565. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3056
 566. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 3046
 567. Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku
  Wyświetleń: 3016
 568. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami
  Wyświetleń: 3013
 569. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 3007
 570. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym realizację zadania inwestycyjnego po nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 3007
 571. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3000
 572. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu - Cieszanowice 43
  Wyświetleń: 2978
 573. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2957
 574. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie"
  Wyświetleń: 2956
 575. Nabór na stanowisko - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2955
 576. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karłowice Wielkie i Chociebórz
  Wyświetleń: 2952
 577. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2926
 578. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2913
 579. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia - Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Kamiennik
  Wyświetleń: 2908
 580. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku
  Wyświetleń: 2902
 581. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 2874
 582. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2859
 583. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Orlęta – Cieszanowice"
  Wyświetleń: 2856
 584. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2849
 585. Uchwały Rady Gminy z roku 2019
  Wyświetleń: 2791
 586. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 2762
 587. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie linii technologicznej do produkcji innowacyjnej, ekologicznej i energooszczędnej deski podłogowej”
  Wyświetleń: 2726
 588. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2709
 589. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2663
 590. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2652
 591. Zarządzenia Wójta z roku 2019
  Wyświetleń: 2630
 592. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2629
 593. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości Gminy Kamiennik - Cieszanowice 162
  Wyświetleń: 2611
 594. Zarządzenie Wójta Nr 42/2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2606
 595. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2605
 596. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2601
 597. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2598
 598. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88.2 Ogonów
  Wyświetleń: 2596
 599. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2589
 600. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2566
 601. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2560
 602. Postanowienie Burmistrza Otmuchowa o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2517
 603. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2019 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 2514
 604. Wybory parlametarne 2019
  Wyświetleń: 2513
 605. Budżet na rok 2019
  Wyświetleń: 2496
 606. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji
  Wyświetleń: 2455
 607. Wykaz podmiotów prowadzących na terenie gminy kamiennik działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2452
 608. Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie
  Wyświetleń: 2427
 609. Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe
  Wyświetleń: 2423
 610. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2401
 611. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2394
 612. Deratyzacja - akcja wiosenna 2018
  Wyświetleń: 2381
 613. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”
  Wyświetleń: 2379
 614. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2296
 615. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2236
 616. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2219
 617. Uchwała Nr XVI/134/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20-06-2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2198
 618. Klauzule inforamcyjne USC
  Wyświetleń: 2197
 619. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2018
  Wyświetleń: 2195
 620. Informacja zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2155
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Szklary, Goworowice
  Wyświetleń: 2121
 622. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 2117
 623. Powszechna akcja deratyzacji
  Wyświetleń: 2111
 624. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 2104
 625. Zarządzenie Wójta Nr 77/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2100
 626. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 2087
 627. Zapytanie ofertowe - Wycenę nieruchomości na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021
  Wyświetleń: 2083
 628. Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
  Wyświetleń: 2064
 629. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II dotycząca powołania w gminie Kamiennik obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2048
 630. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 2015
 631. Wybory prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2000
 632. Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1991
 633. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1988
 634. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1974
 635. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1950
 636. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1947
 637. Gospodarka odpadami w roku 2018
  Wyświetleń: 1942
 638. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1937
 639. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1929
 640. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karłowicach Wielkich
  Wyświetleń: 1919
 641. Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1
  Wyświetleń: 1907
 642. Zarządzenie Wójta Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1907
 643. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2018 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1889
 644. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1883
 645. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1834
 646. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - dzialka nr 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1828
 647. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1828
 648. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1827
 649. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1821
 650. Informacja o wynikach konsultacji projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1815
 651. Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku
  Wyświetleń: 1810
 652. Zarządzenie Wójta Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1803
 653. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1792
 654. Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
  Wyświetleń: 1781
 655. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1777
 656. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1775
 657. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1775
 658. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki
  Wyświetleń: 1764
 659. Zarządzenie Wójta Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1750
 660. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary
  Wyświetleń: 1746
 661. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku
  Wyświetleń: 1732
 662. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1724
 663. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1716
 664. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1704
 665. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1686
 666. Informacja Wójta Gminy Kamiennik o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących
  Wyświetleń: 1681
 667. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1666
 668. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1658
 669. Zarzączenie Wojta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 1648
 670. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1644
 671. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1639
 672. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1634
 673. Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2020 r.
  Wyświetleń: 1616
 674. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik
  Wyświetleń: 1572
 675. Rejestr uchwał stanowiących prawo miejscowe - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1571
 676. Zapewnienie transportu
  Wyświetleń: 1563
 677. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1560
 678. Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Wyświetleń: 1560
 679. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62
  Wyświetleń: 1556
 680. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1551
 681. Petycja w sprawie montażu oświetlenia na słupach energetycznych nr 103, 108, 111
  Wyświetleń: 1549
 682. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1545
 683. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 91
  Wyświetleń: 1542
 684. Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu
  Wyświetleń: 1537
 685. Budżet na rok 2020
  Wyświetleń: 1534
 686. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1533
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1531
 688. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1492
 689. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1484
 690. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice
  Wyświetleń: 1483
 691. Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 1482
 692. Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych
  Wyświetleń: 1457
 693. Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach
  Wyświetleń: 1452
 694. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1439
 695. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1424
 696. Zarzadzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1421
 697. Zarządzenie Wojta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019
  Wyświetleń: 1412
 698. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1407
 699. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1403
 700. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1403
 701. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1402
 702. Informacje o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1394
 703. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1377
 704. Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1376
 705. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 330
  Wyświetleń: 1375
 706. Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  Wyświetleń: 1364
 707. Wyniki naboru - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1362
 708. Ponowny nabór - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1351
 709. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1347
 710. Postanowienie Nr 539-2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1337
 711. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 330 Sklary
  Wyświetleń: 1336
 712. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1334
 713. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 92 Zurzyce
  Wyświetleń: 1326
 714. Wyniki naboru - asystent rodziny
  Wyświetleń: 1309
 715. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
  Wyświetleń: 1304
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1304
 717. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1295
 718. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Wyświetleń: 1293
 719. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2020r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1292
 720. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych* niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1292
 721. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka nr 91 Zurzyce
  Wyświetleń: 1287
 722. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1283
 723. Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach
  Wyświetleń: 1279
 724. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 63 Zurzyce
  Wyświetleń: 1274
 725. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/5 Szklary
  Wyświetleń: 1269
 726. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary
  Wyświetleń: 1262
 727. Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Wyświetleń: 1255
 728. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kamiennik, Chociebórz
  Wyświetleń: 1253
 729. Petycja w sprawie lokalizacji PSZOK
  Wyświetleń: 1249
 730. Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 1232
 731. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 1224
 732. Informacja dotycząca Termin pierwszego posiedzenia komisji obwodowych
  Wyświetleń: 1223
 733. Zarządzenie Wójta Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 03.10.2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon gr
  Wyświetleń: 1211
 734. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1201
 735. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administeracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1201
 736. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Lipniki
  Wyświetleń: 1200
 737. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka 62 Zurzyce
  Wyświetleń: 1190
 738. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - dz. Szklary 330
  Wyświetleń: 1187
 739. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - przystąpienie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1183
 740. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1179
 741. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1171
 742. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik – w roku 2019
  Wyświetleń: 1162
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Kłodobok, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 1155
 744. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Wyświetleń: 1148
 745. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1131
 746. Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kamiennik, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1126
 747. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz
  Wyświetleń: 1124
 748. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 1096
 749. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 1086
 750. Obwieszczenie Wójta - udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1075
 751. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Wyświetleń: 1075
 752. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1071
 753. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1070
 754. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 1036
 755. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 1011
 756. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5
  Wyświetleń: 971
 757. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 951
 758. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/4
  Wyświetleń: 939
 759. Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego
  Wyświetleń: 913
 760. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 904
 761. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 891
 762. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330
  Wyświetleń: 874
 763. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 860
 764. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020
  Wyświetleń: 853
 765. Raport o Stanie Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 841
 766. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie
  Wyświetleń: 838
 767. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 808
 768. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 800
 769. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
  Wyświetleń: 791
 770. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 789
 771. Spis rolny
  Wyświetleń: 787
 772. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 783
 773. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 746
 774. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 741
 775. Zarządenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
  Wyświetleń: 737
 776. Ponowny nabór na stanowisko Pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 731
 777. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 728
 778. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 717
 779. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice
  Wyświetleń: 714
 780. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 714
 781. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 712
 782. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Wyświetleń: 703
 783. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlic wiejskich w Zurzycach i Chocieborzu
  Wyświetleń: 691
 784. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach oraz granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 687
 785. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 682
 786. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Wyświetleń: 679
 787. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów
  Wyświetleń: 674
 788. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 673
 789. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Cieszanowice 161
  Wyświetleń: 649
 790. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/19
  Wyświetleń: 616
 791. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Wyświetleń: 609
 792. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2019 o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 605
 793. Ogłoszenie o deratyzacji - akcja wiosenna 2020
  Wyświetleń: 599
 794. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku
  Wyświetleń: 595
 795. Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2020/2021
  Wyświetleń: 594
 796. Procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 r.
  Wyświetleń: 583
 797. Zarządenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Ogonów 88-2
  Wyświetleń: 571
 798. Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 554
 799. Przetarg - Przebudowa i remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu
  Wyświetleń: 532
 800. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie
  Wyświetleń: 517
 801. Raport o Stanie Gminy Kamiennik za rok 2019
  Wyświetleń: 516
 802. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/5
  Wyświetleń: 507
 803. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Goworowice 82/6
  Wyświetleń: 491
 804. Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 487
 805. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2020
  Wyświetleń: 484
 806. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/14
  Wyświetleń: 484
 807. Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 471
 808. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o możliwości dodatkowych zgłoszeń do komisji oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 468
 809. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 468
 810. Informacje PKW dotyczące zarządzonych wyborów
  Wyświetleń: 468
 811. Zgłaszanie kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 467
 812. Postanowienia w sprawie zwołania I posiedzeń OKW w woj. opolskim
  Wyświetleń: 463
 813. Zarzązdenie Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 462
 814. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/20
  Wyświetleń: 457
 815. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Kamiennik 210/15
  Wyświetleń: 451
 816. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 449
 817. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
  Wyświetleń: 446
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok
  Wyświetleń: 420
 819. Obwieszczenie - II tura
  Wyświetleń: 417
 820. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 416
 821. Decyzja nakazująca usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
  Wyświetleń: 415
 822. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 415
 823. Zarządzenie wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 410
 824. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 405
 825. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus
  Wyświetleń: 395
 826. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 390
 827. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 386
 828. Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW
  Wyświetleń: 378
 829. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 374
 830. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 366
 831. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 365
 832. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 360
 833. Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 356
 834. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2019
  Wyświetleń: 344
 835. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2018
  Wyświetleń: 339
 836. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary
  Wyświetleń: 319
 837. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 310
 838. Komunikat PKW dotyczący braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 304
 839. Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 296
 840. Materiały szkoleniowe dla OKW
  Wyświetleń: 295
 841. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP"
  Wyświetleń: 293
 842. Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł.
  Wyświetleń: 282
 843. Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 267
 844. I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 257
 845. Petycja w sprawie wykupienia drogi w miejscowości Karłowice Małe
  Wyświetleń: 252
 846. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik
  Wyświetleń: 251
 847. Obwieszczenie o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
  Wyświetleń: 249
 848. Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok
  Wyświetleń: 237
 849. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 225
 850. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 11.08.2020r. znak: OŚ.6220.1.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW
  Wyświetleń: 224
 851. Wyniki konsultacji
  Wyświetleń: 220
 852. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik - Budowa farmy fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 199
 853. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.09.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502 O gmina Kamiennik
  Wyświetleń: 192
 854. awiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2020r. stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 183
 855. Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”
  Wyświetleń: 181
 856. Petycja w sprawie wstrzymania wykonania decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego w Kamienniku
  Wyświetleń: 166
 857. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 141
 858. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.10.2020r. znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW
  Wyświetleń: 107
 859. Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych
  Wyświetleń: 100
 860. Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia
  Wyświetleń: 98
 861. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28.10.2020r. znak: OŚ.6220.4.2020.MŁ o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104502
  Wyświetleń: 95
 862. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.11.2020r. o wydaniu w dniu 19 listopada 2020 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 75
 863. Budżet na rok 2021
  Wyświetleń: 66
 864. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
  Wyświetleń: 51
 865. Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej"
  Wyświetleń: 46
 866. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2021
  Wyświetleń: 44
 867. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 40
 868. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 37
 869. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały, iż wszyscy mieszkańcy gminy są równi - zgodnie z Konstytucją RP
  Wyświetleń: 29
 870. Potwierdzenie umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 16
 871. Petycja w sprawie planu zamknięcia przedszkola w Szklarach
  Wyświetleń: 13
Wersja XML