Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

W wyniku II aktualizacji kwoty dotacji począwszy od dnia 01.11.2018 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia oddziału przedszkolnego

12 097,00

1 008,08

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia przedszkola publicznego

11 888,09

990,67

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia oddziału przedszkolnego/ przedszkola publicznego objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju

5 054,91

421,24

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2017 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Liczba uczniów

Szkoły podstawowe

194

Oddziały przedszkolne

39,67

Przedszkole

33,00

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,015

Wersja XML