Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta z roku 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2019 w załącznikach poniżej.


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 107-2019 z dn. 20.12.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 102-2019 z dn. 6.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 101-2019 z dn. 6.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 95-2019 z dn. 22.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 90-2019 z dn. 31.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 81-2019 z dn. 3.10.2019 r.w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 79-2019 z dn. 30.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 78-2019 z dn. 30.09.2019 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 77-2019 z dn. 20.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 75-2019 z dn. 13.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 74-2019 z dn. 13.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 73-2019 z dn. 13.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 66-2019 z dn. 30.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 65-2019 z dn. 23.08.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 64-2019 z dn. 16.08.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 62-2019 z dn. 9.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 60-2019 z dn. 2.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 59-2019 z dn. 2.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 57-2019 z dn. 26.07.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 54-2019 z dn. 12.07.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 52-2019 z dn. 26.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 45-2019 z dn. 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 44-2019 z dn. 24 maja 2019 r.. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 32-2019 z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 27-2019 z dn. 28.03.2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 26-2019 z dn. 22 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 25-2019 z dn. 20 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 23-2019 z dn. 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 22-2019 z dn. 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 19-2019 z dn. 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 18-2019 z dn. 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 14-2019 z dn. 12.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2019.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 13-2019 z dn. 12.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2019 z dn. 8.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 10-2019 z dn. 30.01.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 6-2019 z dn. 24.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 5-2019 z dn. 24.01.2019 r. w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 4-2019 z dn. 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego.pdf

Wersja XML