Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe w załącznikach poniżej.


 PDFZGKiM_Bilans_2020.pdf

PDFspr. za I kwartał 2021.pdf

PDFZGKiM_Zzf_2020.pdf

PDFZGKiM_RZiS_2020.pdf

PDFZGKiM_Inf_dod_2020.pdf


PDFBilans jednostki 2019.pdf

PDFZałączniki do bilansu 2019.pdf

PDFInformacja dodatkowa 2019.pdf

PDFRachunek zysków i strat 2019.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu 2019.pdf

PDFTabela wzajemnych powiązań 2019.pdf


PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.pdf

PDFInformacja dodatkowa za 2018 r.pdf

PDFZałączniki - rok 2018.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) za 2018 r.pdf

PDFTabela wyłączeń wzajemnych za rok 2018.pdf

Wersja XML