Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki naboru - asystent rodziny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Asystent  rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku .

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani  Monika  Dyrcz 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Monika Dyrcz spełniła wymagania, jakie określono w ogłoszeniu o naborze. Posiadana wiedza  i umiejętności rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

 

 

                                                                                                               Maria Urbańczyk

                                                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy                                                                                                      Społecznej w Kamienniku

Wersja XML