Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” - kopia

Gmina Kamiennik informuje, że realizuje projekt partnerski „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w którym Partnerem Wiodącym jest instytucja szkoleniowa Optima s.c. Ewa i Tomasz Sawiccy, Marek Kałuski.

Partnerstwo zostało nawiązane w celu zaspokojenia potrzeby wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Kamienniku, doposażenia tych szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podniesienia kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej obu placówek.

Wartość dofinansowania: 390 840,67

Wersja XML