Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Komisji Rewizyjnej

PDFProtokół Nr 8k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21.10.2021 r. - kontrola dotacji GOK w Kamienniku za 2020 r.pdf

PDFProtokół nr 7k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16.09.2021 r. - ocena i realizacja budżetu za I półrocze 2021 r.pdf

PDFProtokół Nr 6k-2021 z dnia 21.07.2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli działolności ZGKiM za 2020 r.pdf

PDFProtokół Komisji Rewizyjnej z dnia 10.06.2021 r. dot. kontroli wykonania budżetu za 2020 r., wniosek w spr. udzielenia absolutorium, opinia w spr. sprawozdania finansowego i sprawozdania z wyk. budżetu za 2020 r.pdf

PDFProtokół Nr 4k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28.05.2021 dot. kontroli finansowej działalności Caritas za 2020 rok.pdf

PDFProtokół 1k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dn. 18.02.2021 r. - kontrola w zakresie zaległości podatkowych, umorzeń, odroczeń oraz przesunięć terminów płatności za 2020 rok.pdf

PDFProtokół nr 2k-2021 z dn. 31.03.2021 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli finansowej jednostek OSP za 2020 rok.pdf

PDFProtokół nr 3k-2021 z dn. 20, 28.04.2021 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli finansowej samorządowych Placówek Oświatowych za 2020 rok.pdf

Wersja XML