Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2013

 

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2013 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kazimierz Cebrat
Data wytworzenia: 2013-01-29

 


 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 64-13 z dn. 17.12.2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 60-13 z dn. 29.11.13 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 44-13 z dn. 30.07.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 47-13 z dn. 19.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 31-13 z dn. 29.05.13 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 29-13 z dn. 29.05.13 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 25-13 z dn. 29.04.13 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 24-13 z dn. 29.04.13 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 15-13 z dn. 26.03.13 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf

PDFZarzadzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 26-2013 z dn. 27.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2013.pdf

PDFWersja poprawiona

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 4-13 z dn. 15.01.13 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf


 

Wersja XML