Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Kamiennik

z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 Maja 69

 

podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została wybrana Pani Magdalena Urbańczyk  zamieszkała w Siedlcach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Urbańczyk spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, iż posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

 

 

                                                                         

                                                                       04.08.2021 r./-/ Kazimierz Cebrat    

Wersja XML