Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwały Rady Gminy z roku 2022
  Data modyfikacji: 25-05-2022 07:46
 2. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2022
  Data modyfikacji: 25-05-2022 07:32
 3. Głosowania imienne radnych
  Data modyfikacji: 25-05-2022 07:27
 4. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
  Data modyfikacji: 24-05-2022 09:06
 5. Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2021 rok o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych ulgach
  Data modyfikacji: 23-05-2022 14:25
 6. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.05.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 9 w obrębie Chociebórz w Gminie Kamiennik”.
  Data modyfikacji: 23-05-2022 14:18
 7. Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
  Data modyfikacji: 17-05-2022 14:36
 8. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
  Data modyfikacji: 17-05-2022 13:50
 9. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ilości 32 sztuk
  Data modyfikacji: 16-05-2022 14:14
 10. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku II edycja
  Data modyfikacji: 16-05-2022 13:05
Wersja XML