Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie znak: SKO.40.1418.2022.2022.oś z dn. 03.08.2022r. o zmianie terminu rozpatrzenia odwołania w sprawie decyzji Wójta Gminy Kamiennik, znak: OŚ.6220.3.2021.MŁ z dnia 31.03.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Data modyfikacji: 10-08-2022 10:04
 2. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”-2
  Data modyfikacji: 10-08-2022 09:56
 3. Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2022”
  Data modyfikacji: 10-08-2022 09:52
 4. Budżet na rok 2022
  Data modyfikacji: 09-08-2022 08:38
 5. Zarządzenia Wójta z roku 2022
  Data modyfikacji: 09-08-2022 08:37
 6. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Data modyfikacji: 09-08-2022 08:30
 7. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Data utworzenia: 09-08-2022 07:48
 8. Sprawozdania finansowe i opisowe za rok 2022
  Data utworzenia: 09-08-2022 07:47
 9. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kamiennik oraz o udzielonych ulgach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku
  Data modyfikacji: 09-08-2022 07:30
 10. Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Data modyfikacji: 08-08-2022 11:00
Wersja XML