Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Wójta z roku 2020
  Data modyfikacji: 26-03-2020 07:29
 2. Zarządzenie Wójta w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
  Data modyfikacji: 25-03-2020 11:02
 3. Zarządzeie Wójta w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  Data modyfikacji: 25-03-2020 10:54
 4. Zapewnienie transportu
  Data utworzenia: 25-03-2020 10:52
 5. Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Data modyfikacji: 20-03-2020 10:22
 6. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2019
  Data modyfikacji: 20-03-2020 08:31
 7. Uchwały Rady Gminy z roku 2020
  Data modyfikacji: 19-03-2020 09:07
 8. Wieloletnia Progonoza Finansowa 2020
  Data modyfikacji: 19-03-2020 09:06
 9. Budżet na rok 2020
  Data modyfikacji: 18-03-2020 10:35
 10. USC
  Data modyfikacji: 18-03-2020 10:23
Wersja XML