Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Wójta z roku 2021
  Data modyfikacji: 23-09-2021 08:05
 2. Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia
  Data modyfikacji: 23-09-2021 08:01
 3. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Data modyfikacji: 23-09-2021 07:56
 4. Protokoły z sesji Rady Gminy - rok 2021
  Data modyfikacji: 23-09-2021 07:51
 5. Protokoły Komisji Rewizyjnej
  Data modyfikacji: 23-09-2021 07:51
 6. Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o czynności organu w trakcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cieszanowice w gminie Kamiennik”
  Data modyfikacji: 15-09-2021 10:29
 7. Petycja w sprawie budowy chodnika i postawienia lampy
  Data modyfikacji: 15-09-2021 10:23
 8. Budżet na rok 2021
  Data modyfikacji: 03-09-2021 08:31
 9. Zaproszenie do złożenia oferty „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2021”
  Data modyfikacji: 01-09-2021 12:23
 10. Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/14
  Data modyfikacji: 27-08-2021 14:12
Wersja XML