Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w roku 2018

 1. Kontrola sprawdzająca w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Termin kontroli: 12.01 2018 r. i 8.02.2018 r.

Kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu    

 1. Kontrola wykonywania zadań obronnych

Termin kontroli: 21.03.2018 r.

Kontrolujący: Wojewoda Opolski

 1. Kontrola dotycząca odpadów komunalnych w latach 2012-2018 r.

Termin kontroli: 18.04.2018 r., 27.06.2018 r.

Kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 1. Kontrola dotycząca prawnej ochrony pracy tj. urlopów wypoczynkowych

Termin kontroli: 01.08.2018 r.

Kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

 1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Termin kontroli: 12.09.2018 r.

Kontrolujący: Wojewoda Opolski, Kierownik Oddziału Organizacji, Kontroli i Skarg

 1. Interwencja – Ochrona środowiska

Termin interwencji: 09.11.2018 r.

Kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

 1. Kontrola Archiwum Zakładowego

Termin kontroli: 21.11.2018 r.

Kontrolujący: Archiwum Państwowe w Opolu

Wersja XML