Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w roku 2020

 1. Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków oświadczenie emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli: 7.01.2020 r. -

Kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu    

 1. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Termin kontroli: od 04.05.2020 r do 09.06.2020 r.

Kontrolujący: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

 1. Kontrola korzystania z wód oraz ochrona zasobów wodnych, przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy.

Termin: 18.08.2020 r.

Kontrolujący: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 1. Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Termin: 24.11.2020  r – 9.12.2020 r. - 3 dni

Wersja XML