Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w roku 2021

 1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Termin kontroli: 17.02.2021 r. – 23.02.2021r.  

Kontrolujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie    

 1. Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości – Akt Notarialny Rep. A Nr 4384/2012 z dnia 29.05.2012r.

Termin kontroli: 05.03.2021 r.

Kontrolujący: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  Oddział Terenowy w Opolu

 1. Kontrola działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych przez podmioty samorządu województwa opolskiego

Termin: 13.07.2021 r.

Kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu

 1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy

Termin: 14.10.2021  r – 10.12.2021 r.

Kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

 1. Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,

Termin: 20.12.2021 r.

Kontrolujący: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

Wersja XML