Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik

Studium zagospodarowania przestrzennego wraz z mapą gminy Kamiennik w zalącznikach poniżej.DOCKamiennik studium _tekst.doc

TIFSTUDIUM_GM_KAMIENNIK.tif

Wersja XML