Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta z roku 2014

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2014 w załącznikach poniżej.


PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 58-2014 z dn. 1.08.2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 57-14 z 30.07.14 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 55-14 z dn. 30.07.14 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 49 z 2014 z dn. 02.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 47 z 2014 z dn. 01.07.2014 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Kamienniku.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 36-14 z dn. 23.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 23-14 z dn. 31.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 21-14 z dn. 25.03.2014 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 15-2014 z dn. 17.02.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 11-2014 z dn. 7.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu projektów na wsparcie sportu na terenie gminy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 4-2014 z dn. 16.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 3-2014 z dn. 14.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wersja XML