Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026

Dokumenty dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026


PDF    Uchwała Nr XXII-111-16 z dn. 29.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-81-16 z dn. 28.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała RIO nr 732-2015 z dn. 27.01.2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2016 Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała Nr XV-64-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała RIO Nr 444-2015 z dn. 1.12.2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik.PDF

Wersja XML