Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta z roku 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2016 w załącznikach poniżej.


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 81-16 z dn. 20.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 76-16 z dn. 30.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 71-16 z dn. 28.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 68-16 z dn. 20.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 65-16 z dn. 10.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF  Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 55-16 z dn. 31.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 54-16 z dn. 10.08.2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, za pierwsze półrocze 2016 roku.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 51-16 z dn. 29.07.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 45-16 z dn. 8.07.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 41-16 z dn. 20.06.16 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 35-16 z dn. 30.05.2016 r.w sprawie zmiany budzetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 31-16 z dn. 29.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 25-2016 z dn. 8.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 23-2016 z dn. 30.03.2016 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 17-2016 z dn. 7.03.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 16-2016 z dn. 4.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2016 z dn. 12.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2016.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 11-2016 z dn. 4.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 10 -2016 z dn. 4.02.2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2016.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 9-16 z dn. 4.02.2016 r. w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 4-2016 z dn. 22.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2016.pdf

Wersja XML