Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykorzystanie środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Protokół kontroli w załączniku poniżej.


PDFProtokół kontroli wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kamiennik na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.pdf

Wersja XML