Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy Kamiennik

Kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Nysie.

Wystąpienie pokontrolne w załączniku poniżej.


PDFWystąpienie pokontrolne - ocena realizacji zadań obrony cywilnej i spraw obronnych.pdf

Wersja XML