Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola zasadności składania miesięcznych mapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa

Kontrolujący: Opolski Urząd Wojewódzki.

Wystąpienie pokontrolne w załączniku poniżej.


PDFWystąpienie pokontrolne oceny zasadności składania miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa - GOPS.pdf

Wersja XML