Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Oświadczenia radnych i kierowników jednostek w załącznikach.


PDFOświadczenie majątkowe - wójt gminy - K. Cebrat.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Gminy - A. Słonina.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - sekretarz gminy - B. Zapotoczna - Pająk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - skarbnik gminy - K. Żukowska.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZGKiM w Kamienniku - J. Bednarczuk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOPS w Kamienniku - M. Urbańczyk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor GOK w Kamienniku - J. Skowron.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZSO w Kamienniku - M. Glinka.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - dyrektor ZS-P w Karłowicach Wielkich - A. Łukasiewicz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - Z. Ficoń.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - T. Kaczmarski.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - G. Ksiądzyna.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - T. Łoziński.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna - A. Łukasiewicz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna - J. Miske.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - R. Morawski.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - A. Ochociński.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - S. Pieniakowski.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna - M. Pietroczuk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - K. Tkacz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - B. Wąs.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radny - D. Wylężek.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - radna - T. Zibura.pdf

Wersja XML