Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet na rok 2017

Uchwała budżetowa i późniejsze zmiany w załącznikach.


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 90-2017 z dn. 7.12.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIII-178-17 z dn. 30.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 81-2017 z dn. 16.11.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 72-2017 z dn. 30.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 57-2017 z dn. 25.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXI-162-17 z dn. 24.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXI-160-17 z dn. 24.08.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 46-2017 z dn. 20.07.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 30-2017 z dn. 10.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 25-2017 z dn. 31.03.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-146-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-145-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-144-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-143-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-142-17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-140-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDFUchwała RIO Nr 58-2017 z dn. 8.02.2017 r. w sprawie opinii o możliwośći sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kamiennik na 2017 rok.pdf

PDFUchwała RIO Nr 8-2017 z dn. 8.02.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-133-17 z dn. 10.02.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 9-2017 z dn. 30.01.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXV-131-16 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDFUchwała RIO Nr 425-2016 z dn. 14.12.2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowana deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf

PDFUchwała RIO Nr 424-2016 z dn. 14.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf

Wersja XML