Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta z roku 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2017 w załącznikach poniżej.


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 95-2017 z dn. 29.12.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 92-2017 z dn. 19.12.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najm.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 90-2017 z dn. 7.12.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 88-2017 z dn. 5.12.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 86-2017 z dn. 21.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 85-2017 z dn. 21.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 84-2017 z dn. 21.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 83-2017 z dn. 21.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 81-2017 z dn. 16.11.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 77-2017 z dn. 7.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 74-2017 z dn. 31.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 72-2017 z dn. 30.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 69-2017 z dn. 06.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 68-2017 z dn. 06.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 65-2017 z dn. 28.09.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 64-2017 z dn. 21.09.2017 r . w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 63-2017 z dn. 21.09.2017 r . w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 61-2017 z dn. 18.09.2017 r . w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 57-2017 z dn. 25.08.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 54-2017 z dn. 16.08.2017 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 53-2017 z dn. 16.08.2017 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 52-2017 z dn. 16.08.2017 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 49-2017 z dn. 2.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 46-2017 z dn. 20.07.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 42-2017 z dn. 4.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 40-2017 z dn. 9.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 39-2017 z dn. 9.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 37-2017 z dn. 1.06.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 33-2017 z dn. 26.04.17 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 30-2017 z dn. 10.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 25-2017 z dn. 31.03.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 23-2017 z dn. 28.03.2017 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 22-2017 z dn. 16.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 21-2017 z dn. 13.03.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 18-2017 z dn. 28.02.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 16-2017 z dn. 17.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 15-2017 z dn. 16.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 13-2017 z dn. 6.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2017 z dn. 6.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 11-2017 z dn. 1.02.2017 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów lub terenów stanowiących własność Gminy Kamiennik w celu umieszczenia reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 9-2017 z dn. 30.01.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 7-2017 z dn. 23.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf

Wersja XML