Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego z roku 2017 dla poszczególnych miejscowości w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr XXVIII-152-17 z dn. 25.05.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik.pdf

Wersja XML